ಪರಪೋಶಕಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಒಂದು ಪರಪೋಷಕ ಎಂದರೆ( hetero "ಮತ್ತೊಂದು", ವಿವಿಧ ಮತ್ತು trophe-ಪೋಷಣೆ)ತನ್ನ ಆಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಬೇರೊಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ.ಇಂಗಾಲ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸಾವಯವ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಳಸುವ ಜೀವಿಯಾಗಿದೆ.ಅವು ಪಡೆಯುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ photoheterotroph ಎಂದು ಮತ್ತು ರಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆchemoheterotroph ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಟರೊಟ್ರೊಫ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಕಾರ್ಬನಿಕ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಕೊಬ್ಬು, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಿನ್ಗಳ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಚಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ (photoautotrophs) ಅಥವಾ ಅಜೈವಿಕ ಮಿಶ್ರಣಗಳ (lithoautotrophs) ಎಂದು ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಗಳನ್ನು, ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು autotroph ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಟರೊಟ್ರೊಫ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಶಕ್ತಿಯ ಒದಗಿಸಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಜೀವಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪರಾವಲಂಬಿ ಇವೆ.

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ (autotroph)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

autoಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ (ಗ್ರೀಕ್ auto "ಆತ್ಮ" ಟ್ರೋಫಿ "ಬೆಳೆಸುವ" ನಿಂದ "ಸ್ವಯಂ ಆಹಾರ",) ಒಂದು ಸ್ವಯಂಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಜೀವಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಗಳು, ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಿನ್ಗಳ) ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೀವಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ (ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ) ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅಜೈವಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ (ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ) ಬಳಸಿ.ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಎಂದು ಹೆಟರೊಟ್ರೊಫ್ಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಯಗಳು, ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಜೈವಿಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ರಚಿಸಲು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಗಳು ನೀರನ್ನು ಅಪಕರ್ಷಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವವು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಥವಾಇತರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. Phototrophs (ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಚಿ), autotroph ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಸೂರ್ಯನ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಧಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Organotrophs ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಕೊಬ್ಬು, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತ್ತಿಸುತ್ತವೆ.ಇಂತಹ Rhodospirillaceae ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಅ ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಂದು Photoorganoheterotroph ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್, ಧಾತುರೂಪದ ಗಂಧಕವನ್ನು, ಥಿಯೋ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಮತ್ತು ಜಲಜನಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಜೈವಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಬಳಕೆ ಮೂಲಕ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲು. ಅವು ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಬಳಸಿ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಲ್ವಿನ್ ನ ಚಕ್ರ ಇಲ್ಲ . Chemolithoheterotrophs ಇಂಗಾಲದ ಮೂಲವಾಗಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಎರಡೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದು mixotrophs (ಅಥವಾ ಅನುಮೋದಕ chemolithotroph), ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪರಪೋಷಕಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನುಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಇಂಗಾಲ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಎರಡೂ ಪರಪೋಷಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಭಿಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಜೀವಿಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಚಟುವಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪೋಶಕಾಂಶಗಳು ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಗಾಲದ, ಹೆಚ್ಚು ಇತರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಗಷ್ಟೆ ಅನ್ವಯಿಸದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವಾಹ ನಕ್ಷೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಸ್ವಪೋಶಕ:

    Chemoautotroph
    photoautotroph
  ಪರಪೋಶಕ:
    Chemoheterotroph
    Photoheterotroph
ಪ್ರವಾಹ ನಕ್ಷೆ.

ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಎಲ್ಲಾ ಪರಪೋಶಕಗಳ ಮೂಲವೂ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಎರಡೂ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡು (ಅಥವಾ ಕೇವಲ organotrophs) chemoorganoheterotrophs ಇವೆ. ಪದ "heterotroph" ಆಗಾಗ್ಗೆ chemoorganoheterotrophs ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸರಪಣಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಪರಪೋಶಕಗಳ ಕಾರ್ಯ ಅವು ಸ್ವಯಂಆಹಾರಅಥವಾ ಇತರ ಪರಪೋಶಕಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಜೈವಿಕ ಇಂಗಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು. ಅವು ಸರಳ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಒಳಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳು ರಚಿಸಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಕೊಬ್ಬು, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್) ಮುರಿಯಲು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಸೆರಾಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಬ್ಬು).ಅವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು, ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೇಟ್, ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ.ಮಾಡುತ್ತವೆ. [೧]==ಉಲ್ಲೇಖಗಳು== [೨]

 1. http://www.thefreedictionary.com/heterotroph
 2. https://books.google.co.in/books?id=xPLGdYW9t5kC&pg=PA252&dq=heterotroph+fix+carbon&cd=2&hl=en#v=onepage&q=heterotroph%20fix%20carbon&f=false