ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿವು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥಯಡಿ ಸುಮಾರು ೨೦,೦೦೦ ದಿಂದ ೨೫೦೦೦ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.