ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಜನರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಳಸುವಂತದ್ದು. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು ಇವು.ಉದಾಹರಣೆ-ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಮರ,ಕಬ್ಬಿಣ,ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ

೧.ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ೨.ಅನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರ ಕೊರತೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ; ಮಣ್ಣು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು,ನೀರು,ಆಮ್ಲಜನಕ ಇತ್ಯಾದ

ಅನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ;ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು. ಇಂಧನಗಳಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವು ಮಲಿನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಹಾಗು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾದದ್ದು ಇಂದಿನ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಹಾಗು ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

https://feelfriendly.com/conserving-natural-resources.htm