ಧ್ವನಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಧ್ವನಿವಿಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಂತೆ ಲೇಖನ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಧ್ವನಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಧ್ವನಿ ಎಂದರೇನು ?

  1. ಭಾಷೆಯ ಉಚ್ಛಾರಣಾತ್ಮಕ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಘಟಕ.

ಧ್ವನ್ಯಂಗಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಧ್ವನ್ಯಂಗಗಳು ಯಾವುವು ?

  1. ಮೇಲ್ದುಟಿ
  2. ಕೆಳದುಟಿ
  3. ಇನ್ನೂ ಇದೆ

ಧ್ವನಿಗಳ ಸ್ಥಾನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಧ್ವನಿಗಳ ಕರಣ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಧ್ವನಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಧ್ವನಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. ಧ್ವನಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಎಂದರೇನು ?[೧]

ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

===ಸ್ವರ ಧ್ವನಿಗಳು

ಉಲ್ಲೇಖ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

<references/ >

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Kannada_alphabet