ದೇವರಗುಡ್ಡ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

" ದೇವರ ಗುಡ್ಡ " ಎಂಬುದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಣೀಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮೀಪವಿರುವ " ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಪ್ರದೇಶ ". ಪವಿತ್ರ ದೇವರ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಪವಿತ್ರ ಆದಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವ "ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲರು " ಎಂಬ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ " ಕೃಷ್ಣ " ಎಂಬ ಬೆಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ " ಹಿರೇ ಮೈಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು " ಇವರುಗಳು ಬಾಳಿಬದುಕಿದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೋಟೆಯಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು , ಶಾಸನಗಳು ಇವೆ.


ಸಂಶೋಧನ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಪವಿತ್ರ ಏಕೈಕ ಆದಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವ " ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲರು " ಎಂಬ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ " ಕೃಷ್ಣ " ಎಂಬ ಬೆಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ " ಹಿರೇ ಮೈಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ " ಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ " ಸವದತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಿ " ಯವರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ . ಉಲ್ಲೇಖಗಳು : " ದೇವರ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಶಾಸನಗಳು , ಲಿಪಿ ಹಾಗೂ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು ".