ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯು ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಖಾತೆರರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುವ೦ತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಾಗಿದೆ.