ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಈ ಪುಟ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯು ಹಣ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಖಾತೆರರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುವ೦ತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಾಗಿದೆ.