ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Wide image

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template allows you to easily include a panorama image. If the image is too wide, scrollbars will be added. If you do not want the image to use a thumbnail frame, you can use the template {{wide image-noborder}} instead.

Usage[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{Wide image|name|image width|caption|box width|alignment|alt=alt text}}

A caption option is optional, and an image frame will be used if a caption is supplied. If the caption contains an equal sign, use the parameter |3=caption in the place of |caption. If the caption supplied is exactly equal to image syntax such as thumb, the image's tooltip will no longer display the caption, but instead default to the name of the image.

The box width option is optional, and if given a value in pixels followed by "px", or a value in percent followed by "%",[clarification needed] will set the width of the box to that amount.

The alignment option is also optional but requires box width to be defined. If given a value of right or left, the entire wide image will float the to right or left. If given a value of none the image will not float.

The alt text describes the image's visual appearance to visually disabled readers. Please see WP:ALT for details.

To change the scroll direction from left-to-right to right-to-left, use |dir=rtl.

Example[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Without caption[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{wide image|Helsinki z00.jpg|1800px|
|alt=Panorama of city with mixture of five to ten story buildings}}
Panorama of city with mixture of five to ten story buildings

smaller[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{wide image|Helsinki z00.jpg|400px|
|alt=Panorama of city with mixture of five to ten story buildings}}
Panorama of city with mixture of five to ten story buildings

With caption[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{wide image|Helsinki z00.jpg|1800px|[[Helsinki]] panorama
|alt=Panorama of city with mixture of five to ten story buildings}}
Panorama of city with mixture of five to ten story buildings
Helsinki panorama

Right aligned[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{wide image|Helsinki z00.jpg|1800px|[[Helsinki]] panorama.|45%|right
|alt=Panorama of city with mixture of five to ten story buildings}}
This text goes after the ''wide image'' template. [[Lorem ipsum]] dolor sit amet...
Panorama of city with mixture of five to ten story buildings
Helsinki panorama.

This text goes after the wide image template. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Left aligned[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{wide image|Helsinki z00.jpg|1800px|[[Helsinki]] panorama.|45%|left
|alt=Panorama of city with mixture of five to ten story buildings}}
This text goes after the ''wide image'' template. Lorem ipsum dolor sit amet...
Panorama of city with mixture of five to ten story buildings
Helsinki panorama.

This text goes after the wide image template. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

No alignment[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{wide image|Helsinki z00.jpg|1800px|[[Helsinki]] panorama.|45%|none
|alt=Panorama of city with mixture of five to ten story buildings}}
This text goes after the ''wide image'' template. Lorem ipsum dolor sit amet...
Panorama of city with mixture of five to ten story buildings
Helsinki panorama.

This text goes after the wide image template. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Scroll right to left[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{wide image|Helsinki z00.jpg|1800px|[[Helsinki]] panorama
|alt=Panorama of city with mixture of five to ten story buildings
|dir=rtl}}
Panorama of city with mixture of five to ten story buildings
Helsinki panorama

Template data[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Allows you to easily include a panorama image. If the image is too wide, scrollbars will be added.

Template parameters

ಪರಿಮಿತಿವಿವರನಮೂನೆಸ್ಥಾನಮಾನ
Filename1

Name of the file to display. Example: Helsinki z00.jpg

Stringrequired
Image width2

Give the width in pixels (like: 1600px) that you want the included image to be

Stringrequired
Caption3

A caption for the image that will be shown below image

Stringಐಚ್ಛಿಕ
Width of frame4

Limit the width of the frame enclosing the picture. Example: "400px" or "40%"

Stringಐಚ್ಛಿಕ
Frame alignment5

Either of: left, right, center or none. When specified also requires you to set the "Width of frame" option

ಮೂಲಸ್ಥಿತಿ
center
Stringಐಚ್ಛಿಕ
Picture alignmentdir

Use the value 'rtl' to make the right side of the image the initial visible portion inside the scroll frame

ಮೂಲಸ್ಥಿತಿ
ltr
Stringಐಚ್ಛಿಕ
Textual alternativealt

Describes the image's visual appearance to visually disabled readers. Please see WP:ALT for details

Stringಐಚ್ಛಿಕ

See also[ಬದಲಾಯಿಸಿ]