ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Syntaxhighlight/doc

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
This documentation subpage contains instructions, categories, or other information that is not part of the ಟೆಂಪ್ಲೇಟು. To view the ಟೆಂಪ್ಲೇಟು page itself, see ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Syntaxhighlight.

Simple wrapper around the <syntaxhighlight>...</syntaxhighlight> tag to show syntax-highlighted text. Unlike <syntaxhighlight>, text that does not fit on the screen will be wrapped.

Usage[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Parameters[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  • lang:
Code Language
4cs 4CS
6502acme MOS 6502 (6510) ACME Cross Assembler
6502kickass MOS 6502 (6510) Kick Assembler
6502tasm MOS 6502 (6510) TASM/64TASS
68000devpac Motorola 68000 - HiSoft Devpac ST 2 Assembler
abap ABAP
actionscript ActionScript
actionscript3 ActionScript3
ada Ada
algol68 ALGOL 68
apache Apache Configuration
applescript AppleScript
apt_sources Apt sources
arm ARM Assembler
asm Assembly
asp Active Server Pages (ASP)
asymptote [[]]
autoconf [[]]
autohotkey [[]]
autoit AutoIt
avisynth [[]]
awk [[]]
bascomavr [[]]
bash Bash
basic4gl Basic4GL
bf Brainfuck
bibtex [[]]
blitzbasic Blitz BASIC
bnf Backus–Naur Form
boo Boo
c C
c_loadrunner [[]]
c_mac C (Mac)
caddcl AutoCAD DCL
cadlisp AutoLISP
cfdg CFDG
cfm ColdFusion Markup Language
chaiscript [[]]
cil Common Intermediate Language (CIL)
clojure [[]]
cmake CMake
cobol COBOL
coffeescript CoffeeScript
cpp C++
cpp-qt C++ (Qt toolkit)
csharp C#
css Cascading Style Sheets (CSS)
cuesheet [[]]
d D
dcl [[]]
dcpu16 [[]]
dcs [[]]
delphi Delphi
diff Diff
div DIV
Code Language
dos DOS batch file
dot DOT
e E
ecmascript ECMAScript
eiffel Eiffel
email [[]]
epc [[]]
erlang [[]]
euphoria [[]]
f1 [[]]
falcon Falcon
fo [[]]
fortran Fortran
freebasic FreeBASIC
freeswitch FreeSWITCH
fsharp Fsharp
gambas Gambas
gdb [[]]
genero Genero
genie [[]]
gettext gettext
glsl OpenGL Shading Language (GLSL)
gml Game Maker Language (GML)
gnuplot gnuplot
groovy Groovy
gwbasic [[]]
haskell Haskell
haxe [[]]
hicest [[]]
hq9plus HQ9+
html4strict HTML
html5 HTML5
icon [[]]
idl Uno IDL
ini INI
inno Inno
intercal INTERCAL
io Io
j J
java Java
java5 Java(TM) 2 Platform Standard Edition 5.0
javascript JavaScript
kixtart KiXtart
klonec Klone C
klonecpp Klone C++
latex LaTeX
lb [[]]
ldif [[]]
lisp Lisp
llvm [[]]
locobasic [[]]
logtalk [[]]
lolcode LOLCODE
lotusformulas [[]]
lotusscript LotusScript
Code Language
lscript [[]]
lsl2 [[]]
lua Lua
magiksf [[]]
m68k Motorola 68000 Assembler
make make
mapbasic MapBasic
matlab MATLAB M
mirc mIRC scripting language
mmix [[]]
modula2 [[]]
modula3 [[]]
mpasm Microchip Assembler
mxml MXML
mysql MySQL
nagios [[]]
netrexx [[]]
newlisp NewLISP
nsis Nullsoft Scriptable Install System (NSIS)
oberon2 [[]]
objc Objective-C
objeck [[]]
ocaml OCaml
ocaml-brief OCaml
octave Octave
oobas OpenOffice.org Basic
oorexx [[]]
oracle11 Oracle 11 SQL
oracle8 Oracle 8 SQL
oxygene [[]]
oz [[]]
parasail [[]]
parigp [[]]
pascal Pascal
pcre [[]]
per per
perl Perl
perl6 [[]]
pf [[]]
php PHP
php-brief PHP
pic16 [[]]
pike [[]]
pixelbender Pixel Bender
pli [[]]
plsql PL/SQL
postgresql [[]]
povray Persistence of Vision Raytracer
powerbuilder [[]]
powershell Windows PowerShell
proftpd [[]]
progress OpenEdge Advanced Business Language
prolog Prolog
properties [[]]
Code Language
providex ProvideX
purebasic [[]]
pycon [[]]
pys60 [[]]
python Python
q [[]]
qbasic QBasic/QuickBASIC
rails Rails
rebol [[]]
reg Windows Registry
rexx [[]]
robots robots.txt
rpmspec [[]]
rsplus [[]]
ruby Ruby
sas SAS
scala Scala
scheme Scheme
scilab Scilab
sdlbasic SdlBasic
smalltalk Smalltalk
smarty Smarty
spark [[]]
sparql [[]]
sql SQL
stonescript [[]]
systemverilog [[]]
tcl Tcl
teraterm Tera Term
text Plain text
thinbasic thinBasic
tsql Transact-SQL
typoscript TypoScript
unicon [[]]
upc [[]]
urbi [[]]
uscript [[]]
vala Vala
vb Visual Basic
vbnet Visual Basic .NET
vedit [[]]
verilog Verilog
vhdl VHDL
vim Vim script
visualfoxpro Visual FoxPro
visualprolog Visual Prolog
whitespace Whitespace
whois [[]]
winbatch Winbatch
xml XML
xorg_conf Xorg.conf
yaml [[]]
xpp Microsoft Dynamics AX
z80 ZiLOG Z80 Assembler
zxbasic [[]]

Examples[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{syntaxhighlight|lang=javascript|1=mw.util.addPortletLink('p-personal', '/w/index.php?title=Special:MyPage/Sandbox&action=edit&preload=Template%3AUser_sandbox%2Fpreload&editintro=Template%3AUser_sandbox', 'My sandbox', 'pt-mysandbox', 'Go to my sandbox');}}

mw.util.addPortletLink('p-personal', '/w/index.php?title=Special:MyPage/Sandbox&action=edit&preload=Template%3AUser_sandbox%2Fpreload&editintro=Template%3AUser_sandbox', 'My sandbox', 'pt-mysandbox', 'Go to my sandbox');

See also[ಬದಲಾಯಿಸಿ]