ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Read

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

eye I have read the above message. I will reply when I have a moment.