ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Location map South Atlantic

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Location map of South Atlantic
name South Atlantic
x (69.9041)*(cos({{{2}}}*0.01745329252)*sin(({{{3}}}-(-20.0))*0.01745329252))*(((1+sin({{{2}}}*0.01745329252)*sin( -30.0*0.01745329252)+cos({{{2}}}*0.01745329252)*cos(-30.0*0.01745329252)*cos(({{{3}}}-(-20.0))*0.01745329252))*0.5)^ -0.5)-(-50.0)
y (100+(-52.0088))-(70.1584)*(cos(-30.0*0.01745329252)*sin({{{2}}}*0.01745329252)-sin(-30.0*0.01745329252)*cos( {{{2}}}*0.01745329252)*cos(({{{3}}}-(-20.0))*0.01745329252))*(((1+sin({{{2}}}*0.01745329252)*sin(-30.0*0.01745329252)+cos( {{{2}}}*0.01745329252)*cos(-30.0*0.01745329252)*cos(({{{3}}}-(-20.0))*0.01745329252))*0.5)^ -0.5)
image South Atlantic Ocean laea location map.svg
Location map South Atlantic
image1 South Atlantic Ocean laea relief location map.jpg
Location map South Atlantic