ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Intmath/doc

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
This documentation subpage contains instructions, categories, or other information that is not part of the ಟೆಂಪ್ಲೇಟು. To view the ಟೆಂಪ್ಲೇಟು page itself, see ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Intmath.

This template generates integral symbols using unicode, for inline {{math}} formulae as an alternative to LaTeX generated in <math>.

Parameters[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

The template has three parameters, applicable one by one:

  1. Integral sign: Choose one of: These match the LaTeX definitions exactly: please do not modify them for something more "convenient", thank you.
  2. Subscript: Enter the subscript (symbol or short expression), for the lower limit or denoting an n-dimensional space or the (n − 1)- dimensional boundary.
  3. Superscript: Enter the superscript (symbol or short expression) for the upper limit.

NB:

  • Applying italics to the integral symbol has no effect in Firefox, it remains upright.
  • This template already includes {{su}}.

Examples[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

No {{math}}[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Gamma function

Γ(z) =
0
ettz − 1dt
Γ(''z'') = {{intmath|int|0|∞}} ''e''<sup>−''t''</sup>''t''<sup>''z'' − 1</sup>''dt''

Line integral


C
F(x) ∙ dx = −
C
F(x) ∙ dx
{{intmath|varointclockwise|''C''}} ''F''('''x''') ∙ ''d'''''x''' = −{{intmath|ointctrclockwise|''C''}} ''F''('''x''') ∙ ''d'''''x'''

Maxwell's equations


V
EdS = 1/ε0
V
ρ dV

V
BdS = 0

S
Edx = −
S
B/tdS

S
Bdx =
S
(μ0J + 1/c2E/t) ∙ dS
{{intmath|oiint|∂''V''}} '''E''' ∙ ''d'''''S''' = {{sfrac|1|''ε''<sub>0</sub>}}{{intmath|iiint|''V''}} ''ρ'' ''dV''
{{intmath|oiint|∂''V''}} '''B''' ∙ ''d'''''S''' = 0
{{intmath|oint|∂''S''}} '''E''' ∙ ''d'''''x''' = −{{intmath|iint|''S''}} {{sfrac|∂'''B'''|∂''t''}} ∙ ''d'''''S'''
{{intmath|oint|∂''S''}} '''B''' ∙ ''d'''''x''' = {{intmath|iint|''S''}} (''μ''<sub>0</sub>'''J''' + {{sfrac|1|''c''<sup>2</sup>}}{{sfrac|∂'''E'''|∂''t''}}) ∙ ''d'''''S'''

{{math}}[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Gamma function

Γ(z) =
0
ettz − 1dt
{{math|Γ(''z'') {{=}} {{intmath|int|0|∞}} ''e''<sup>−''t''</sup>''t''<sup>''z'' − 1</sup>''dt''}}

Line integral


C
F(x) ∙ dx = −
C
F(x) ∙ dx
{{math|{{intmath|varointclockwise|''C''}} ''F''('''x''') ∙ ''d'''''x''' {{=}} −{{intmath|ointctrclockwise|''C''}} ''F''('''x''') ∙ ''d'''''x'''}}

Maxwell's equations


V
EdS = 1/ε0
V
ρ dV

V
BdS = 0

S
Edx = −
S
B/tdS

S
Bdx =
S
(μ0J + 1/c2E/t) ∙ dS
{{math|{{intmath|oiint|∂''V''}} '''E''' ∙ ''d'''''S''' {{=}} {{sfrac|1|''ε''<sub>0</sub>}}{{intmath|iiint|''V''}} ''ρ'' ''dV''}}
{{math|{{intmath|oiint|∂''V''}} '''B''' ∙ ''d'''''S''' {{=}} 0}}
{{math|{{intmath|oint|∂''S''}} '''E''' ∙ ''d'''''x''' {{=}} −{{intmath|iint|''S''}} {{sfrac|∂'''B'''|∂''t''}} ∙ ''d'''''S'''}}
{{math|{{intmath|oint|∂''S''}} '''B''' ∙ ''d'''''x''' {{=}} {{intmath|iint|''S''}} (''μ''<sub>0</sub>'''J''' + {{sfrac|1|''c''<sup>2</sup>}}{{sfrac|∂'''E'''|∂''t''}}) ∙ ''d'''''S'''}}

See also[ಬದಲಾಯಿಸಿ]