ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox YouTube personality

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]
{{ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ}} ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ನ ಬದಲಿಗೆ, YouTube ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ YouTube ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಾನೆಲ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

Usage[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

The infobox may be added by pasting the template as shown below into an article and then filling in the desired fields. Any parameters left blank or omitted will not be displayed.

Blank template with basic parameters[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{{name}}}
Logo of YouTube (2015-2017).svg
{{{logo caption}}}
Pessoa Neutra.svg
{{{caption}}}
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ
ಜನನ{{{birth_name}}}
{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
ಮರಣ{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ{{{nationality}}}
ವೃತ್ತಿಜೀವನ{{{occupation}}}
ವೆಬ್ಸೈಟ್{{{website}}}
ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಹಿತಿ
ಗುಪ್ತನಾಮ{{{pseudonym}}}
ಚಾನಲ್{{{channel_name}}}
ಚಾನಲ್{{{channel_url}}}
ಸಕ್ರಿಯ ಅವಧಿ{{{years_active}}}
ಲೇಖನ{{{genre}}}
ಚಂದಾದಾರರು{{{subscribers}}}
({{{subscriber_date}}})
ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ{{{views}}}
({{{view_date}}})
ನೆಟ್ವರ್ಕ್{{{network}}}
ಸಹಾಯಕ ಕಲಾವಿದ{{{associated_acts}}}
ನುಡಿಗಟ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್{{{catchphrase(s)}}}
ಚಂದಾದಾರರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ ಎಣಿಕೆ {{{stats_update}}} ಟಿಲ್।

Usage[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

The infobox may be added by pasting the template as shown below into an article and then filling in the desired fields. Any parameters left blank or omitted will not be displayed.

Blank template with basic parameters[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಆವರ್ತನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ: ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Parameter names example The blank template pattern, below, shows some basic parameters needed to fill the infobox; however, an annotated pattern is shown further below, with comments about many parameters. For actual examples, see next section "Examples" (below).

{{Infobox YouTube personality
| name = 
| logo = 
| logo caption = 
| image = 
| caption = 
| birth_name = 
| birth_date = 
| birth_place = 
| death_date = 
| death_place = 
| nationality = 
| occupation = 
| website = 
| pseudonym = 
| channel_name = 
| channel_url = 
| channel_direct_url = 
| years_active = 
| genre = 
| subscribers = 
| subscriber_date = 
| views = 
| view_date = 
| network = 
| associated_acts = 
| catchphrase(s) = 
| silver_button = 
| silver_year = 
| gold_button = 
| gold_year = 
| diamond_button = 
| diamond_year = 
| ruby_button = 
| ruby_year = 
| stats_update = 
}}

The annotated template pattern below shows explanatory comments "<!--×××-->" about each specific parameter.

{{Infobox YouTube personality
| name = 
| logo = <!-- just the filename, without the File: or Image: prefix or enclosing [[brackets]] -->
| logo caption = 
| image = <!-- just the filename, without the File: or Image: prefix or enclosing [[brackets]] -->
| caption = 
| birth_name = <!-- only use if different from name -->
| birth_date = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} or {{Birth-date and age|birth date†}} -->
| birth_place = 
| death_date = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} or {{Death-date and age|death date†|birth date†}} -->
| death_place = 
| nationality = 
| occupation = 
| website = 
| pseudonym = <!-- use for individuals only -->
| channel_name = <!-- use for channels only, format: www.youtube.com/user/channel_name (Use either channel_name, channel_direct_url or channel_url - not more than one) -->
| channel_url = <!-- use for channels only, format: www.youtube.com/c/channel_url (Use either channel_name, channel_direct_url or channel_url - not more than one) -->
| channel_direct_url = <!-- use for channels only, format: www.youtube.com/channel_direct_url (Use either channel_name, channel_direct_url or channel_url - not more than one) -->
| years_active = <!-- year of channel's creation until its discontinuation or present day -->
| genre = 
| subscribers = 
| subscriber_date = <!-- date at which the given number of subscribers is correct -->
| views = 
| view_date = <!-- date at which the given number of views is correct -->
| network = <!-- multi-channel network (MCN) to which the channel has signed (past and/or present), if any -->
| associated_acts = 
| catchphrase(s) = <!-- unique phrases said by the YouTuber -->
| silver_button = <!-- yes/no; only use if the individual/channel has been awarded with a silver play button by YouTube -->
| silver_year = <!-- year in which the channel reached 100,000 subscribers -->
| gold_button = <!-- yes/no; only use if the individual/channel has been awarded with a gold play button by YouTube -->
| gold_year = <!-- year in which the channel reached 1,000,000 subscribers -->
| diamond_button = <!-- yes/no; only use if the individual/channel has been awarded with a diamond play button by YouTube -->
| diamond_year = <!-- year in which the channel reached 10,000,000 subscribers -->
| ruby_button = <!-- yes/no; only use if the individual/channel has been awarded with a ruby play button by YouTube -->
| ruby_year = <!-- year in which the channel reached 50,000,000 subscribers -->
| stats_update = <!-- date at which given channel statistics are correct -->
}}
† birth date and death date may be in either 'DD Month YYYY' or 'Month DD, YYYY'

Full blank syntax[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಆವರ್ತನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ: ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Parameter names example

{{Infobox YouTube personality
| header-color = 
| honorific_prefix = 
| name = 
| honorific_suffix = 
| logo =
| logo_size =
| logo_alt =
| logo caption =
| image = 
| image_size = 
| alt = 
| caption = 
| birth_name = 
| birth_date = 
| birth_place =
| death_date = 
| death_place = 
| origin = 
| nationality = 
| education = 
| residence = 
| occupation = 
| height = 
| religion = 
| partner = 
| spouse = 
| signature = 
| signature_size = 
| signature_alt = 
| website = 
| pseudonym = 
| channel_name = 
| channel_url = 
| channel_direct_url = 
| channels = 
| creator = 
| years_active = 
| genre = 
| subscribers = 
| subscriber_date = 
| views = 
| view_date = 
| network = 
| associated_acts = 
| catchphrase(s) = 
| silver_button = 
| silver_year = 
| gold_button = 
| gold_year = 
| diamond_button = 
| diamond_year = 
| ruby_button = 
| ruby_year = 
| module = 
| stats_update = 
| extra_information = 
}}

The blank template pattern, below, shows some basic parameters needed to fill the infobox; however, an annotated pattern is shown further below, with comments about many parameters. For actual examples, see next section "Examples" (below).

{{Infobox YouTube personality
| name = 
| logo = 
| logo caption = 
| image = 
| caption = 
| birth_name = 
| birth_date = 
| birth_place = 
| death_date = 
| death_place = 
| nationality = 
| occupation = 
| website = 
| pseudonym = 
| channel_name = 
| channel_url = 
| channel_direct_url = 
| years_active = 
| genre = 
| subscribers = 
| subscriber_date = 
| views = 
| view_date = 
| network = 
| associated_acts = 
| catchphrase(s) = 
| silver_button = 
| silver_year = 
| gold_button = 
| gold_year = 
| diamond_button = 
| diamond_year = 
| ruby_button = 
| ruby_year = 
| stats_update = 
}}

The annotated template pattern below shows explanatory comments "<!--×××-->" about each specific parameter.

{{Infobox YouTube personality
| name = 
| logo = <!-- just the filename, without the File: or Image: prefix or enclosing [[brackets]] -->
| logo caption = 
| image = <!-- just the filename, without the File: or Image: prefix or enclosing [[brackets]] -->
| caption = 
| birth_name = <!-- only use if different from name -->
| birth_date = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} or {{Birth-date and age|birth date†}} -->
| birth_place = 
| death_date = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} or {{Death-date and age|death date†|birth date†}} -->
| death_place = 
| nationality = 
| occupation = 
| website = 
| pseudonym = <!-- use for individuals only -->
| channel_name = <!-- use for channels only, format: www.youtube.com/user/channel_name (Use either channel_name, channel_direct_url or channel_url - not more than one) -->
| channel_url = <!-- use for channels only, format: www.youtube.com/c/channel_url (Use either channel_name, channel_direct_url or channel_url - not more than one) -->
| channel_direct_url = <!-- use for channels only, format: www.youtube.com/channel_direct_url (Use either channel_name, channel_direct_url or channel_url - not more than one) -->
| years_active = <!-- year of channel's creation until its discontinuation or present day -->
| genre = 
| subscribers = 
| subscriber_date = <!-- date at which the given number of subscribers is correct -->
| views = 
| view_date = <!-- date at which the given number of views is correct -->
| network = <!-- multi-channel network (MCN) to which the channel has signed (past and/or present), if any -->
| associated_acts = 
| catchphrase(s) = <!-- unique phrases said by the YouTuber -->
| silver_button = <!-- yes/no; only use if the individual/channel has been awarded with a silver play button by YouTube -->
| silver_year = <!-- year in which the channel reached 100,000 subscribers -->
| gold_button = <!-- yes/no; only use if the individual/channel has been awarded with a gold play button by YouTube -->
| gold_year = <!-- year in which the channel reached 1,000,000 subscribers -->
| diamond_button = <!-- yes/no; only use if the individual/channel has been awarded with a diamond play button by YouTube -->
| diamond_year = <!-- year in which the channel reached 10,000,000 subscribers -->
| ruby_button = <!-- yes/no; only use if the individual/channel has been awarded with a ruby play button by YouTube -->
| ruby_year = <!-- year in which the channel reached 50,000,000 subscribers -->
| stats_update = <!-- date at which given channel statistics are correct -->
}}
† birth date and death date may be in either 'DD Month YYYY' or 'Month DD, YYYY'

Full blank syntax[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{{honorific_prefix}}}
{{{name}}}
{{{honorific_suffix}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|{{{logo_alt}}}]]
{{{logo caption}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ
ಜನನ{{{birth_name}}}
{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
ಮರಣ{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
ಮೂಲ{{{origin}}}
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ{{{nationality}}}
ಶಿಕ್ಷಣ{{{education}}}
ವಸತಿ{{{residence}}}
ವೃತ್ತಿಜೀವನ{{{occupation}}}
ಎತ್ತರ{{{height}}}
ಧರ್ಮ{{{religion}}}
ಸಹಿ[[File:{{{signature}}}|{{{signature_size}}}|alt={{{signature_alt}}}|{{{signature_alt}}}]]
ವೆಬ್ಸೈಟ್{{{website}}}
ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಹಿತಿ
ಗುಪ್ತನಾಮ{{{pseudonym}}}
ಚಾನಲ್{{{channel_name}}}
ಚಾನಲ್{{{channel_url}}}
ಚಾನಲ್{{{channels}}}
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ{{{creator}}}
ಸಕ್ರಿಯ ಅವಧಿ{{{years_active}}}
ಲೇಖನ{{{genre}}}
ಚಂದಾದಾರರು{{{subscribers}}}
({{{subscriber_date}}})
ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ{{{views}}}
({{{view_date}}})
ನೆಟ್ವರ್ಕ್{{{network}}}
ಸಹಾಯಕ ಕಲಾವಿದ{{{associated_acts}}}
ನುಡಿಗಟ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್{{{catchphrase(s)}}}
{{{module}}}
ಚಂದಾದಾರರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ ಎಣಿಕೆ {{{stats_update}}} ಟಿಲ್। {{{extra_information}}}

Usage[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

The infobox may be added by pasting the template as shown below into an article and then filling in the desired fields. Any parameters left blank or omitted will not be displayed.

Blank template with basic parameters[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಆವರ್ತನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ: ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Parameter names example The blank template pattern, below, shows some basic parameters needed to fill the infobox; however, an annotated pattern is shown further below, with comments about many parameters. For actual examples, see next section "Examples" (below).

{{Infobox YouTube personality
| name = 
| logo = 
| logo caption = 
| image = 
| caption = 
| birth_name = 
| birth_date = 
| birth_place = 
| death_date = 
| death_place = 
| nationality = 
| occupation = 
| website = 
| pseudonym = 
| channel_name = 
| channel_url = 
| channel_direct_url = 
| years_active = 
| genre = 
| subscribers = 
| subscriber_date = 
| views = 
| view_date = 
| network = 
| associated_acts = 
| catchphrase(s) = 
| silver_button = 
| silver_year = 
| gold_button = 
| gold_year = 
| diamond_button = 
| diamond_year = 
| ruby_button = 
| ruby_year = 
| stats_update = 
}}

The annotated template pattern below shows explanatory comments "<!--×××-->" about each specific parameter.

{{Infobox YouTube personality
| name = 
| logo = <!-- just the filename, without the File: or Image: prefix or enclosing [[brackets]] -->
| logo caption = 
| image = <!-- just the filename, without the File: or Image: prefix or enclosing [[brackets]] -->
| caption = 
| birth_name = <!-- only use if different from name -->
| birth_date = <!-- {{Birth date and age|YYYY|MM|DD}} or {{Birth-date and age|birth date†}} -->
| birth_place = 
| death_date = <!-- {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} or {{Death-date and age|death date†|birth date†}} -->
| death_place = 
| nationality = 
| occupation = 
| website = 
| pseudonym = <!-- use for individuals only -->
| channel_name = <!-- use for channels only, format: www.youtube.com/user/channel_name (Use either channel_name, channel_direct_url or channel_url - not more than one) -->
| channel_url = <!-- use for channels only, format: www.youtube.com/c/channel_url (Use either channel_name, channel_direct_url or channel_url - not more than one) -->
| channel_direct_url = <!-- use for channels only, format: www.youtube.com/channel_direct_url (Use either channel_name, channel_direct_url or channel_url - not more than one) -->
| years_active = <!-- year of channel's creation until its discontinuation or present day -->
| genre = 
| subscribers = 
| subscriber_date = <!-- date at which the given number of subscribers is correct -->
| views = 
| view_date = <!-- date at which the given number of views is correct -->
| network = <!-- multi-channel network (MCN) to which the channel has signed (past and/or present), if any -->
| associated_acts = 
| catchphrase(s) = <!-- unique phrases said by the YouTuber -->
| silver_button = <!-- yes/no; only use if the individual/channel has been awarded with a silver play button by YouTube -->
| silver_year = <!-- year in which the channel reached 100,000 subscribers -->
| gold_button = <!-- yes/no; only use if the individual/channel has been awarded with a gold play button by YouTube -->
| gold_year = <!-- year in which the channel reached 1,000,000 subscribers -->
| diamond_button = <!-- yes/no; only use if the individual/channel has been awarded with a diamond play button by YouTube -->
| diamond_year = <!-- year in which the channel reached 10,000,000 subscribers -->
| ruby_button = <!-- yes/no; only use if the individual/channel has been awarded with a ruby play button by YouTube -->
| ruby_year = <!-- year in which the channel reached 50,000,000 subscribers -->
| stats_update = <!-- date at which given channel statistics are correct -->
}}
† birth date and death date may be in either 'DD Month YYYY' or 'Month DD, YYYY'

Full blank syntax[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಆವರ್ತನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ: ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Parameter names example

{{Infobox YouTube personality
| header-color = 
| honorific_prefix = 
| name = 
| honorific_suffix = 
| logo =
| logo_size =
| logo_alt =
| logo caption =
| image = 
| image_size = 
| alt = 
| caption = 
| birth_name = 
| birth_date = 
| birth_place =
| death_date = 
| death_place = 
| origin = 
| nationality = 
| education = 
| residence = 
| occupation = 
| height = 
| religion = 
| partner = 
| spouse = 
| signature = 
| signature_size = 
| signature_alt = 
| website = 
| pseudonym = 
| channel_name = 
| channel_url = 
| channel_direct_url = 
| channels = 
| creator = 
| years_active = 
| genre = 
| subscribers = 
| subscriber_date = 
| views = 
| view_date = 
| network = 
| associated_acts = 
| catchphrase(s) = 
| silver_button = 
| silver_year = 
| gold_button = 
| gold_year = 
| diamond_button = 
| diamond_year = 
| ruby_button = 
| ruby_year = 
| module = 
| stats_update = 
| extra_information = 
}}
{{Infobox YouTube personality
| header-color = 
| honorific_prefix = 
| name = 
| honorific_suffix = 
| logo =
| logo_size =
| logo_alt =
| logo caption =
| image = 
| image_size = 
| alt = 
| caption = 
| birth_name = 
| birth_date = 
| birth_place =
| death_date = 
| death_place = 
| origin = 
| nationality = 
| education = 
| residence = 
| occupation = 
| height = 
| religion = 
| partner = 
| spouse = 
| signature = 
| signature_size = 
| signature_alt = 
| website = 
| pseudonym = 
| channel_name = 
| channel_url = 
| channel_direct_url = 
| channels = 
| creator = 
| years_active = 
| genre = 
| subscribers = 
| subscriber_date = 
| views = 
| view_date = 
| network = 
| associated_acts = 
| catchphrase(s) = 
| silver_button = 
| silver_year = 
| gold_button = 
| gold_year = 
| diamond_button = 
| diamond_year = 
| ruby_button = 
| ruby_year = 
| module = 
| stats_update = 
| extra_information = 
}}