ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox ದೊರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search

ಉಪಯೋಗ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

{{ infobox ದೊರೆ
| name        = Name (in most common usage)
| title       = King/Queen/etc of X
| image       = [[Image:X.jpg|200px|caption]]
| caption      = Image caption
| reign       = [[D Month]], [[YYYY]] – [[D Month]], [[YYYY]]
| coronation     = [[D Month]], [[YYYY]]
| othertitles    = Other titles & Wikilink<br />Other titles & Wikilink, etc.
| full name     = Full legal non-titular name
| native_lang1    = For different transliterations of native names. Useful for Oriental Monarchs. See [[Songtsen Gampo]]
| native_lang1_name1 = 
| native_lang2    = 
| native_lang2_name1 = There are 8 sets of native_lang and native_lang_name, through...
| native_lang8    = 
| native_lang8_name1 = 
| predecessor    = Name & Wikilink
| successor     = Name & Wikilink
| suc-type      = If you wish to use the heir field, then the type of heir is required, (Heir-Apparent/Heir-Presumptive)
| heir        = Name & Wikilink
| queen       = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc.
| consort      = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc.
| spouse 1      = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc. (these are for the wives 
| spouse 2      = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc. of male rulers for whom 
| spouse 3      = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc. the term 'queen', 
| spouse 4      = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc. 'consort' etc. is 
| spouse 5      = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc. inappropriate, e.g. the 
| spouse 6      = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc. wife of a Roman emperor whom he married and then divorced before 
| spouse 7      = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc. ascending the throne)
| spouse 8      = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc.
| spouse 9      = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc.
| spouse 10     = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc.
| offspring     = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc.
| royal house    = House of X & Wikilink
| dynasty      = X dynasty & Wikilink (for those where 'dynasty' and not 'house' is the correct nomenclature e.g. Roman emperors)
| royal anthem    = Name & Wikilink
| father       = Name & Wikilink
| mother       = Name & Wikilink
| date of birth   = (use templates; see below)
| place of birth   = Name & Wikilink
| date of death   = D Month, YYYY
| place of death   = Name & Wikilink
| date of burial   = D Month, YYYY
| place of burial  = Name & Wikilink
}}