ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Death date/testcases

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

The following test cases use {{Death date/sandbox}}:

International format (df=yes)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • {{Death date/sandbox|2011|5|13|1965|12|14|df=yes}}
  • 13 ಮೇ 2011(2011-05-13)
 • {{Death date/sandbox|2008|9|22|1913|4|22|df=yes}}
  • 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008(2008-09-22)
 • {{Death date/sandbox|1985|3|11|1903|11|19|df=yes}}
  • 11 ಮಾರ್ಚ್ 1985(1985-03-11)

American format (mf=yes)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • {{Death date/sandbox|2011|5|13|1965|12|14|mf=yes}}
  • ಮೇ 13, 2011(2011-05-13)
 • {{Death date/sandbox|2008|9|22|1913|4|22|mf=yes}}
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2008(2008-09-22)
 • {{Death date/sandbox|1985|3|11|1903|11|19|mf=yes}}
  • ಮಾರ್ಚ್ 11, 1985(1985-03-11)

Default (International) format (no parameter)[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • {{Death date/sandbox|2011|5|13|1965|12|14}}
  • ಮೇ 13, 2011(2011-05-13)
 • {{Death date/sandbox|2008|9|22|1913|4|22}}
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2008(2008-09-22)
 • {{Death date/sandbox|1985|3|11|1903|11|19}}
  • ಮಾರ್ಚ್ 11, 1985(1985-03-11)

What if both mf and df are set?[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • {{Death date/sandbox|2011|5|13|1965|12|14|df=yes|mf=yes}}
  • 13 ಮೇ 2011(2011-05-13)
 • {{Death date/sandbox|2008|9|22|1913|4|22|df=yes|mf=yes}}
  • 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008(2008-09-22)
 • {{Death date/sandbox|1985|3|11|1903|11|19|df=yes|mf=yes}}
  • 11 ಮಾರ್ಚ್ 1985(1985-03-11)

Bogus dates[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • {{Death date/sandbox|1948|2|31|1858|12|777}}
  • ಫೆಬ್ರವರಿ 31, 1948(1948-02-31)
 • {{Death date/sandbox|1973|4|31|1923|11|31}}
  • ಏಪ್ರಿಲ್ 31, 1973(1973-04-31)
 • {{Death date/sandbox|1923|4|31|1973|11|31}}
  • ಏಪ್ರಿಲ್ 31, 1923(1923-04-31)

Bogus metadata[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Sandbox version: Pope Pius V (d. ಮೇ 1, 1572(1572-05-01)) was the predecessor of Pope Gregory XIII. The latter promulgated the calendar that is in use in the 21st century.

Normal version: Pope Pius V (d. ಮೇ 1, 1572(1572-05-01)) was the predecessor of Pope Gregory XIII. The latter promulgated the calendar that is in use in the 21st century.