ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Card

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

[[File:Playing card {{{1}}} {{{2}}}.svg|75px|{{{2}}} of {{{1}}}s ]]

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template displays a playing card of a given suit and value.

Instructions[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

This template accepts two arguments: suit and value

{{card|suit|value}}

Where suit is one of the following values:

  • heart
  • diamond
  • spade
  • club

And the value is one of the following values

Examples[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

All 52 cards are listed below:

Wikicode Card Wikicode Card Wikicode Card Wikicode Card
{{card|heart|A}} Ace of hearts {{card|diamond|A}} Ace of diamonds {{card|spade|A}} Ace of spades {{card|club|A}} Ace of clubs
{{card|heart|2}} 2 of hearts {{card|diamond|2}} 2 of diamonds {{card|spade|2}} 2 of spades {{card|club|2}} 2 of clubs
{{card|heart|3}} 3 of hearts {{card|diamond|3}} 3 of diamonds {{card|spade|3}} 3 of spades {{card|club|3}} 3 of clubs
{{card|heart|4}} 4 of hearts {{card|diamond|4}} 4 of diamonds {{card|spade|4}} 4 of spades {{card|club|4}} 4 of clubs
{{card|heart|5}} 5 of hearts {{card|diamond|5}} 5 of diamonds {{card|spade|5}} 5 of spades {{card|club|5}} 5 of clubs
{{card|heart|6}} 6 of hearts {{card|diamond|6}} 6 of diamonds {{card|spade|6}} 6 of spades {{card|club|6}} 6 of clubs
{{card|heart|7}} 7 of hearts {{card|diamond|7}} 7 of diamonds {{card|spade|7}} 7 of spades {{card|club|7}} 7 of clubs
{{card|heart|8}} 8 of hearts {{card|diamond|8}} 8 of diamonds {{card|spade|8}} 8 of spades {{card|club|8}} 8 of clubs
{{card|heart|9}} 9 of hearts {{card|diamond|9}} 9 of diamonds {{card|spade|9}} 9 of spades {{card|club|9}} 9 of clubs
{{card|heart|10}} 10 of hearts {{card|diamond|10}} 10 of diamonds {{card|spade|10}} 10 of spades {{card|club|10}} 10 of clubs
{{card|heart|11}} 11 of hearts {{card|diamond|11}} 11 of diamonds {{card|spade|11}} 11 of spades {{card|club|11}} 11 of clubs
{{card|heart|J}} Jack of hearts {{card|diamond|J}} Jack of diamonds {{card|spade|J}} Jack of spades {{card|club|J}} Jack of clubs
{{card|heart|Q}} Queen of hearts {{card|diamond|Q}} Queen of diamonds {{card|spade|Q}} Queen of spades {{card|club|Q}} Queen of clubs
{{card|heart|K}} King of hearts {{card|diamond|K}} King of diamonds {{card|spade|K}} King of spades {{card|club|K}} King of clubs