ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಲೇಖನ ಶೈಲಿ ಕೈಪಿಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Blue check.png ಈ ಪುಟವು ಲೇಖನ ಶೈಲಿಯ ಕೈಪಿಡಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು,ಇದನ್ನು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಹಲವಾರು ಲೇಖಕರ ಸಹಮತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಲೇಖನಗಳು ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಹತ್ವದ ಬಲಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ.