ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಅಮೇರಿಕದ ರಾಜ್ಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
{{{Fullname}}}
[[Image:{{{Flag}}}|125px|border|Flag of {{{Name}}}]] [[Image:{{{Seal}}}|100px|State seal of {{{Name}}}]]
[[Flag of {{{Name}}}|ಧ್ವಜ]] [[Seal of {{{Name}}}|ಮುದ್ರೆ]]
ಅಡ್ಡಹೆಸರು: {{{Nickname}}}
[[Image:{{{Map}}}|center|Map of the United States with {{{Name}}} highlighted]]
ರಾಜಧಾನಿ {{{Capital}}}
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರ {{{LargestCity}}}
ವಿಸ್ತಾರ  Ranked {{{AreaRank}}} in the US
 - ಒಟ್ಟು {{{TotalAreaUS}}} sq mi
({{{TotalArea}}} km²)
 - ಅಗಲ {{{WidthUS}}} miles ({{{Width}}} km)
 - ಉದ್ದ {{{LengthUS}}} miles ({{{Length}}} km)
 - % ನೀರು {{{PCWater}}}
 - Latitude {{{Latitude}}}
 - Longitude {{{Longitude}}}
ಜನಸಂಖ್ಯೆ  {{{PopRank}}}ನೆಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು
 - ಒಟ್ಟು {{{2000Pop}}}
 - ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ {{{2000DensityUS}}}/sq mi  ({{{2000Density}}}/km²)
{{{DensityRank}}}ನೆಯ ಸ್ಥಾನ
ಎತ್ತರ  
 - ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಭಾಗ {{{HighestPoint}}}
{{{HighestElevUS}}} ft  ({{{HighestElev}}} m)
 - ಸರಾಸರಿ {{{MeanElevUS}}} ft  ({{{MeanElev}}} m)
 - ಅತಿ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ {{{LowestElevUS}}} ft  ({{{LowestElev}}} m)
ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದು  {{{AdmittanceDate}}} ({{{AdmittanceOrder}}})
Governor {{{Governor}}}
Lieutenant Governor {{{Lieutenant Governor}}}
U.S. Senators {{{Senators}}}
Congressional Delegation [[United States congressional delegations from {{{Name}}}|List]]
Time zone {{{TimeZone}}}
Abbreviations
{{Infobox U.S. state
|Fullname    =
|Flag      =
|Name      =
|Seal      =
|Name      =
|Nickname    =
|Motto      = OPTIONAL.
|Demonym     = OPTIONAL. What's this? A citizen of Mississippi would be a Mississippian. See [[Demonym]].
|OfficialLang  = OPTIONAL.
|Languages    = OPTIONAL.
|Map       =
|Capital     =
|LargestCity   =
|LargestMetro  = OPTIONAL.
|AreaRank    =
|TotalAreaUS   =
|TotalArea    =
|WidthUS     =
|Width      =
|LengthUS    =
|Length     =
|PCWater     =
|Latitude    =
|Longitude    =
|2000Pop     =
|2000DensityUS  =
|2000Density   =
|MedianHouseholdIncome = OPTIONAL.
|DensityRank   =
|HighestPoint  =
|HighestElevUS  =
|HighestElev   =
|MeanElevUS   =
|MeanElev    =
|LowestElevUS  =
|LowestElev   =
|AdmittanceDate =
|AdmittanceOrder =
|Governor    =
|Senators    =
|Representative = OPTIONAL.
|TimeZone    =
|TimeZone2    = OPTIONAL.
|Website     = OPTIONAL. Do NOT include http:// or trailing / Ex: www.anysite.com NOT http://www.anysite.com/
|Footnotes    = OPTIONAL.
}}