ಜೈನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆ, ಬಿಜಾಪುರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಜೈನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ.