ಜರ್ಮನಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಜರ್ಮನಿಕ್
ಟ್ಯುಟೊನಿಕ್
ಭೌಗೋಳಿಕ
ವ್ಯಾಪಕತೆ:
ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಯುರೋಪ್. ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ
ವಂಶವೃಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ: ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
 ಜರ್ಮನಿಕ್
ವಿಭಾಗಗಳು:
ಜರ್ಮನಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳ ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತಾರ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ೧೦%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜರ್ಮನಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾತುಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಜರ್ಮನಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳು ಇಂಡೋ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಭಾಷೆಗಳ ಕುಟುಂಬ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧ನೇ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಪೂರ್ವಜ ಭಾಷೆ ಪ್ರೊಟೊ-ಜರ್ಮನಿಕ್ ಉಕ್ಕಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಯಿತೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೩೮೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಮಾತುಗಾರರಿರುವ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ೧೨೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಮಾತುಗಾರರಿರುವ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಗಳು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿವೆ.