ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಪತಂಗಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

You must add a |reason= parameter to this Cleanup template - replace it with {{Cleanup|reason=<Fill reason here>}}, or remove the Cleanup template.

ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ನಾಯಕರಾದ ಮತ್ತು ಪತಂಗಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕೀಟ ಸಲುವಾಗಿ ಲೆಪಿಡೋಪ್ಟೆರಾ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ನಾಯಕ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಹೇಳಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ.

ಪತಂಗಗಳು, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಾದ ಸಲುವಾಗಿ ಲೆಪಿಡೋಪ್ಟೆರಾ ಎಲ್ಲಾ ಕೀಟಗಳು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ, ದೇಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಐದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಾದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಇವೆ. ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಪತಂಗಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 125 ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಪತಂಗಗಳು 82 ಕುಟುಂಬಗಳು ಪತಂಗಗಳು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಲುವಾಗಿ ಲೆಪಿಡೋಪ್ಟೆರಾ ಜಾತಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ 95%, ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ನಾಯಕ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಹೇಳಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ. ಪ್ರತಿ 'ನಿಯಮ' ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಕೆಳಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಪುಟದ ಬಲ ಮೇಲೆ "ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಟೆನಾಗಳು ಪತಂಗಗಳು : ಹ್ಯಾವ್ ಸರಳ ದಾರದ ಅಥವಾ ಕ್ಲಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ' ಗರಿ ' ಆಂಟೆನಾ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಾದ : ಆಂಟೆನಾ ತುದಿಗೆ , ಎಂದಿಗೂ ' ಗರಿ ' ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಪ್ಪಗಾದ ಕ್ಲಬ್ ಅಥವಾ ಡೊಂಕಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು : ಪತಂಗಗಳು ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಆಂಟೆನಾ , ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ Castniidae ( ಸನ್ ಪತಂಗಗಳು ) ಬಣ್ಣದ ಪತಂಗಗಳು : ಡುಲ್ಲರ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಾದ : ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು : ಅನೇಕ ಪತಂಗಗಳು , ಇಂತಹ ಉತ್ತರ ಕ್ವೀನ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಿನ ಹುಳು Alcides metaurus ( Uraniidae ) , ಅಥವಾ ಜಾಕೋಬ್ ನ ಲಾಂಛನ ಹುಳು Agarista ಅಗ್ರಿಕೊಲ ( Noctuidae ) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಿನ ಹಾರುವ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರತಿಭಾಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಇವೆ. ಅನೇಕ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಾದ ಕೆಲವು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವಿಂಗ್ಸ್ ಪತಂಗಗಳು : ವಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಬಿರುಸಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ ಒಂದು frenulum ಎಂಬ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಾದ : ವಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ - ಯಾವುದೇ frenulum ವಿನಾಯಿತಿಗಳು : ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಂದು frenulum , ರೀಜೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪರ್ Euschemon ರಫ್ಲೇಸಿಯ ( Hesperiidae ) ಮಾತ್ರವೇ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಹೊಂದಿದೆ . ಹಾಗೆಯೇ, ಅನೇಕ ಪತಂಗಗಳು ಒಂದು frenulum ಇಲ್ಲ . ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿಲುವು ಪತಂಗಗಳು : ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಾದ : ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು : ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ geometrid ಪತಂಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪತಂಗಗಳು , ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ತರಹದ ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು . ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಪಕುಟುಂಬ Pyrginae ರಲ್ಲಿ lycaenid ಉಪಕುಟುಂಬ Riodininae ಚಿಟ್ಟೆಗಳು , ಮತ್ತು ನಾಯಕರಾದ ಫ್ಲಾಟ್ ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ . ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಪತಂಗಗಳು : ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಾದ : ಕಡಿಮೆ ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನು , ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ಕೊನೆಯ) ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿಗಳು : ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ಇರುತ್ತದೆ .

pupae ಪತಂಗಗಳು : Pupae, ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು ಸ್ಪಿನ್ ಅಲ್ಲ ರೇಷ್ಮೆ ರಲ್ಲಿ pupae ( chrysalids ) : ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಾದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು : ಅನೇಕ ಪತಂಗಗಳು ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು ಸ್ಪಿನ್ ಇಲ್ಲ , ಅನೇಕ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು skippers ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಎಲೆಗಳು , ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆಯ ಆಶ್ರಯ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಪತಂಗಗಳು : ರಾತ್ರಿ ಫ್ಲೈ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಾದ : ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ವಿನಾಯಿತಿಗಳು : ಕೆಲವು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಾದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ , ಅನೇಕ ಚಿಟ್ಟೆ ಜಾತಿಗಳ ದಿನದ ಹಾರುತ್ತಿವೆ.

ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಆಂಟೆನಾಗಳು: ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಬೇಹುಗಾರರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಕ್ಲಬ್ ಆಕಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೆಳುವಾದ ತೆಳು ತಂತುಗಳ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಪತಂಗಗಳು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಚಣಿಗೆ ತರಹದ ಅಥವಾ ಗರಿ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಹೊಂದಿವೆ, ಅಥವಾ ತಂತಿಯಂತೆ ಮತ್ತು unclubbed ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಲೆಪಿಡೋಪ್ಟೆರಾ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣದ ವಿಭಾಗಗಳು ಆಧಾರ:. Rhopalocera ("ನಡೆಸಲಿದೆ ಕೊಂಬು", ಚಿಟ್ಟೆಗಳು) ಮತ್ತು Heterocera ("ವಿವಿಧ ಕೊಂಬು", ಪತಂಗಗಳು).

ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಬಣ್ಣ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪತಂಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಳ ಕಂದು, ಬೂದು, ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಸಹಾಯ ಇದು ವಂಕಿವಂಕಿ ತಿರುವು ಅಥವಾ ಸುರುಳಿ ಮಾದರಿಗಳು ಮರೆಮಾಚಿ ಇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ದಿನ ಹಾರುವ ಪತಂಗಗಳು ಗಾಢ ಅವರು ವಿಷಕಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೈನಿಕ ಜಾತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಂಕು ರಾತ್ರಿಯ ಸೋದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಫೆರೋಮೋನ್ ಮೂಲಕ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರು ಪತ್ತೆ ವಿಕಸನ. ಕೆಲವು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಎಲೆಕೋಸು ವೈಟ್ ಚಿಟ್ಟೆಯಂತೆ, ಸರಳ ಬಣ್ಣದ ಇವೆ.