ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದು (ಕೊಂಡೆಯ) ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು. ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದು ಮುಖಾಮುಖಿಯ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದರಿಂದ, ಚಾಡಿಕೋರನು ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಮೂಲರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾನೆ. ಆಪ್ತಮಿತ್ರನು ಅವರ ಹಗೆತನದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಧವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಹರಟೆಯು ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಣೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಶ್ರೇಣಿವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೀಳರಿಮೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪರಾಧಿ ವರ್ತನೆಯ ರೂಪವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.[೧]

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. "Psychology of Backbiting", The Educational review, 70-71: 195, 1964