ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಮನಸ್ಸು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
' ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಬದಿನ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿ, ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡವನು. ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತಾರು ಅರ್ಥ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೇ ,ಓದಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮನಸ್ಸು ಎಮಮ್ಬ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲ.