ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಕವನ

Page contents not supported in other languages.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವನದ ಮಾದರಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ಪ್ರೇಮ
 • ಬುಟ್ಟಿಗಳ ನೇಯುವನು ಅವಳ ತಂದೆ
 • ಮತ್ತದನು ಕೂಗುವನು ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಿಂದೆ;
 • ತಾಯಿ ಮಾರು ವಳು ಸಿಹಿಯ ತಿನಸುಗಳನು;
 • ಆಸೆ ಮೂಡುವ ತೆರದಿ ಕೊಳ್ಳಲವು ಗಳನು;
 • ಆದರ ವರಲ್ಲ ದಿನ್ನಾವ ಜೋಡಿ, ಪಡೆಯಲಾರರು
 • ಇವಳ ಸರಿ-ಸಮ ಸಿಹಿ-ಮುದ್ದು ಕುವರಿ.
 • ಅವಳೆನ್ನ ಹೃ ದಯಕ್ಕೆ ಮೆ ಚ್ಚಿ ನೊಡತಿ
 • ನಾನಿರುವ ಬೀದಿಯೊ ಳಗವಳ ವಸತಿ.

--

 • ನಾ ಬಿಡುವೆ ಕೆಲಸವನು ಅವಳು ಬಳಿ ಇರಲು,
 • ಅವಳಲ್ಲಿ ಎನಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಯ ಷ್ಟೊಂದು;
 • ಬರುವನೆ ನ್ನೊ ಡೆಯ ಶುದ್ಧ ತಿಗುಳನಂತೆ,
 • ಹೊಡೆಯುವನೆನಗೆ ದನವ ಬಡಿಯುವಂತೆ-
 • ಹೊಡೆದುಕೊಳಲವನು ಅವನ ಕೈ ಲಾಗುವಷ್ಟು ,
 • ಆಕೆ ಯೊಬ್ಬಳಿಗಾಗಿ ತಾಳಿಕೊಳುವೆ ನಷ್ಟು.
 • ಅವಳೆನ್ನ ಹೃ ದಯಕ್ಕೆ ಮೆ ಚ್ಚಿ ನೊಡತಿ,
 • ನಾ ನಿರುವ ಬೀದಿ ಯೊಳಗವಳವಸತಿ.

-

 • ಏಳು ದಿನಗಳು ತಾನೆ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ,
 • ಹೇಳುವೆನು ಸತ್ಯವನೆ ಗುಟ್ಟೇನು ನಿಮ್ಮೊಳೆನಗೆ-
 • ಇರುವುದೊಂದೇ ದಿನದಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವುಗಳಲ್ಲೆನಗೆ,
 • ಅದು ಬಹುದು ಶನಿ-ಸೋಮವಾರಗಳ ನಡುವೆ;
 • ಅಂ ದು ನಾ ಸೊಗಸಿನಲಿ ತೋಟಗಳ ನಡುವೆ,
 • ಆಕೆ ಯೊಡಗೂಡಿ ಬಲು ಮೋಜಿನಲಿ ನೆಡೆವೆ.
 • ಅವಳೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೆ ಚ್ಚಿನೊಡತಿ,
 • ನಾ ನಿರುವ ಬೀದಿ ಯೊಳಗವಳ ವಸತಿ.

--

 • ಕರೆದೊಯ್ವ ಎನ್ನೊ ಡೆಯ ನೆನ್ನ ಗುಡಿಯ ಬಳಿಗೆ,
 • ಮತ್ತೆನಗೆ ಸಿಕ್ಕೀತು ತೆಗಳಿಕೆಯೆ ಕಡೆಗೆ,
 • ಕಾರಣವು, ಜಾರುವೆನು ನಾ ನವನನುಳಿದು,
 • ಆರತಿಯು ನೆಡೆದಿರಲು, ಚಾವಡಿಯನಿಳಿದು;
 • ಸಂಭ್ರಮದಿ ನಡೆದಿರಲು ಪೂ ಜೆ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ,
 • ನುಸುಳಿ ನಾ ನೆಡೆದಿರುವೆ ನವಳು ಇರುವಲ್ಲಿ.
 • ಅವಳೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೆ ಚ್ಚಿ ನೊಡತಿ ,
 • ನಾನಿರುವ ಬೀದಿಯೊಳಗವಳ ವಸತಿ.
 • ಸುಗ್ಗಿ ಬರುವುದು ಸಂತಸವ ತರಲು ಮನಕೆ,
 • ಅಂ ದು ನಾ ದುಡಿದ ಹಣವೆಲ್ಲದರ ಎಣಿಕೆ,
 • ಕೂಡಿಡುವೆನದನೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಳಗೆ,
 • ಕೊಂಡೊಯ್ವೆ ನೆಲ್ಲವನು ನನ್ನ ರಗಿಣಿಯ ಬಳಿಗೆ;
 • ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವಿರಲಿ ನಾದುಡಿದ ಹೊನ್ನು,
 • ಹೃ ದಯದರಸಿಗೆ ಕೊಡುವೆ ನದನೆಲ್ಲವನ್ನು;
 • ಅವಳೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ನೊಡತಿ ,
 • ನಾನಿರುವ ಬೀದಿಯಳಗವಳ ವಸತಿ.

--

 • ಎನ್ರ್ನೆಡೆಯನೂ ನೆರೆಯವರು ಎಮ್ಮ ನೋಡಿ,
 • ಮಾಡುವರು ಹಾಸ್ಯವನೆಮಗೆ ಕೈ ಯ ತೋರಿ
 • ಆದರೇ ನೆನಗೆ , ಮತ್ತೆ ನಾನನವಳಿಗಾಗಿ
 • ಸಂತಸದಿ ಇದ್ದೇನು ಅವಳ ದಾಸನಾಗಿ;
 • ಕಳೆದರಿನ್ನೇಳು ವರುಷ (ಅ ಯ್ಯೋ) ಬಹಳ ಸಮಯ,
 • ಓ! ಆದರೇನಂದವಳು ಎನ್ನ ಕುಸುಮ,
 • ಓ! ಅಂದು ನಮಗಿಬ್ಬರಿಗು ಮದುವೆ-ಯೊಂದೆ ಶಯ್ಯೆ ,
 • ಆದರೀ ಊರಿ ನೊಳಗಲ್ಲ ಆ ಸುಖದ ಶಯ್ಯೆ !

-

 • (೧೮ನೇ ಶತಮಾನದ ಕವಿ ಹೆಚ್..ಕ್ಯಾರಿ ಯ ಸ್ಯಾಲಿ ಇನ್ ಅವರ್

(ಯ್ಯಾಲಿ)ವ್ಯಾಲಿ ಕವನದ ಭಾವಾನುವಾದ :- ಬಿ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಾಗರ ಬಿ.ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರಕಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ->ಸದಸ್ಯ:Bschandrasgr/ಪರಿಚಯನೋಡಿ ಸಾಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ-ಕರ್ನಾಟಕ

 • SALLY IN OUR ALLEY
 • Of all the girls that are so smart
 • There’s none like pretty Sally;
 • She is the darling of my heart,
 • And she lives in our alley.
 • There is no lady in the land
 • Is half so sweet as Sally;
 • She is the darling of my heart,
 • And she lives in our alley.

-

 • Her father he makes cabbage-nets
 • And through the streets does cry ‘em;
 • Her mother she sells laces long
 • To such as please to buy them:
 • But sure such folks could ne’er beget
 • So sweet a girl as sally!
 • She is the darling of my heart,
 • And she lives in our alley

-

 • When she is by, I leave my work,
 • I love her so sincerely;
 • My master comes like any ‘Turk,
 • And bangs me most severely –
 • But let him bang his bellyful,
 • I‘ll bear it all for Sally.
 • She is the darling of my heart
 • And she lives in our alley.

-

 • Of all the days that ‘s in a week
 • I dearly love but one day –
 • And that is the day that comes betwixt
 • A Saturday and Monday;
 • For then I ‘m drest all in my best
 • To walk abroad with Sally;
 • She is the darling of my heart
 • And she lives in our alley.
 • My master carries me to church,
 • And often am I blamed
 • Because I leave him in the lurch
 • As soon as text is named;
 • I leave the church in sermon-time
 • And slink away tosally;
 • She is the darling of my heart
 • And she lives in our alley.

-

 • When Christmas comes again
 • O then I shall have money;
 • I will hoard it up, and box it all,
 • I‘ll give to my honey;
 • I would it were ten thousand pound,
 • I would give it allto Sally;
 • She is the darling of my heart
 • And she lives in our alley .

-

 • My master and the neighbours all
 • Make game of me and Sally,
 • And, but for her, I‘d better be
 • A slave and row a galley;
 • But when my sevenlong years are out
 • O then I ‘ll marry Sally,-
 • O then we‘ll wed and then we’ll bed,
 • But not in our alley!
 • H. Carry,
 • (18th C. Poet )
 • (Taken from the book ‘Golden Treasury’

Poem cxxI (121), page-124, 1874 edition Edited by F.T. Palgrave. No copyright at that time)