ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಕಥಕ್ಕಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ರಮನಾಟ್ಟಂನಿಂದ - ರಾಮನಾಟ್ಟಂನಿಂದ
  • ಕೊಜಿಕ್ಕೋಡ್‌ನ - ಕೊಳಿಕ್ಕೋಡ್‌‌ನ
  • ವೀಟ್ಟತು ತಂಪುರನ್ - ವಿಟ್ಟತು ತಂಬುರನ್‌‌