ಚರ್ಚೆಪುಟ:ಉಭಯಚರಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • most amphibians lay eggs in water. - ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಭಯಚರಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತವೆ. (ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತವೆ)
  • ನಶವಾಗುತ್ತವೆ - ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.