ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ರೆಕರ್ಡ್ ಇಕ್ಸ್ಯಾಮನೇಶನ್ಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ರೆಕರ್ಡ್ ಇಕ್ಸ್ಯಾಮನೇಶನ್ಸ್ (ಜಿಆರ್‍ಇ) ಅಮೇರಿಕಾ, ಇತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಸ್ನಾತಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸುವ ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗು ಬಿಸ್‍ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್‍ನಿಂದ ೧೯೪೯ರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಶಾಬ್ದಿಕ ತರ್ಕಸರಣಿ, ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ತರ್ಕಸರಣಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಬರಹ, ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚಿಂತನೆಯ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಗುರಿಹೊಂದಿದೆ. ಜಿಆರ್‍ಇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರ-ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.