ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ಗುಂಪು. ಕಾನೂನುಗಳು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅನ್ಯಾಯದ ಆಚರಣೆಗಳು ತಡೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಒಂದು ರೂಪ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆ ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್, ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಹಾಯ ಸಹಾಯ ಇದು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಚನೆಗೆ ಇದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಫೆಡರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕಮಿಷನ್, ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ದಳಗಳು, ಸರಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಣದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ

ಗ್ರಾಹಕ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ ಮರುಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಗೆ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಹೊಂದುವ ಯಾರೋ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ದಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಹಕರು, ಸೇವೆ ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಚಾರ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆ ಪರಿಹಾರ

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ೧೯೮೬ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ ಆದೇಶ: ಸಹ ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೧೯೮೬ ರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆ ಆಡಳಿತ ಕಾನೂನು ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯ ನಿವಾರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸರಳ ತನ್ನ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಗ್ರಾಹಕ [ದೂರು ಸೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸರಕುಗಳ ಗ್ರಾಹಕ ಎರಡೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾಡಬಹುದು] ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆರಂಭಿಸಿವೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ದೂರು ಕಾಗದದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಪೀಲ್ ನಿವಾರಣಾ ಆಯೋಗಗಳ ಅಲ್ಲಗಳೆದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಆ ನಂತರ ನಿವಾರಣಾ ಆಯೋಗ (NCDRC) ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನ್ಯಾಯಮಂಡಲಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಸ್ನೇಹಿ ಜನರು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತೆಗೆದ ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕ ವಿವಾದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಗ್ರಾಹಕ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಆಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೆಟ್ ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಇವೆ. ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ನ್ಯಾಯಯುತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಅವರು ಕಿರುಕುಳ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹೂಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅಂದರೆ ಶೋಷಣೆ ಪುರಾವೆ, ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರು / ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕ ಗೆಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಷತ್ತು

  • ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಷತ್ಗಳ ಗ್ರಾಹಕ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಷತ್ತು ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ, - ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂತಾದ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವ ಅಧಿಕೃತ ಸದಸ್ಯರು ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ.

  • ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಷತ್ತು

ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ:

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ - ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂತಾದ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವ ಅಧಿಕೃತ ಸದಸ್ಯರು ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬಹುದು ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವ ಅಧಿಕೃತ ಸದಸ್ಯರು ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹತ್ತು ಮೀರುವುದು. ರಾಜ್ಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಆದರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಸಭೆಗಳು ಪೂರೈಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.