ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೀಮೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಷೇಶವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ದೇವತೆ.

ಉದಾಹರಣೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ - ಮಾಯಸಂದ್ರ
  2. ದುಗ್ಗಮ್ಮ - ದಾವಣಗೆರೆ

3.ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ- ಅರೆಯೂರು 4.ಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ - ಮುಳುಕುಂಟೆ