ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು/ಕ್ರೈಸ್ತರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು/ಕ್ರೈಸ್ತರು [೧][೨]/[೩]/[೪][೫]ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದವರು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ನಂತರ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿವೆ: ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್, ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್.

ಇತಿವೃತ್ತ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • "ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಯಾರು?" ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, 1054 ರಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಇತ್ತು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ: ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, 16 ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಚಳವಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
 • ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ, ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ತನ್ನ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ, ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ತತ್ವ.
 • ಮೊದಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು 1 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜುದಾಯಿಸಂನ ಮೆಸ್ಸಿಯಾನಿಕ್ ಚಳವಳಿಯಂತೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಟಿನಿಯನ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.ಮೊದಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯಿಂದ ಯಹೂದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
 • 16 ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅದರ ಸಂಬಂಧದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
 • ಹೀಗಾಗಿ, ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ: ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸಿ, ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟಿಸಂ. ಪಂಥದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗಾಮಾಳದ ಒಬ್ಬನಾದ ಯೆಹೂದದ ಗಲಿಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಬಲವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಪದನಿಷ್ಪತ್ತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • "ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸಿ" ಎಂಬ ಪದವು ಗ್ರೀಕ್ನಿಂದ "ಸರಿಯಾದ ಬೋಧನೆ"/"ಸರಿಯಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ" "ತೀರ್ಪು", "ಪ್ರಶಂಸೆ" ಅಥವಾ "ವೈಭವೀಕರಣ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ರುಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಈ ಪದದ ಆರಂಭಿಕ ಬಳಕೆಯು ದಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಷ್ಯನ್ (1037-1050) ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
 • ಆದರೆ "ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸ್" ಎಂಬ ಪದವು ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರುಸ್ನ ಚರ್ಚ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು 16 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪ್ರಮುಖ ಪಂಗಡಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಆರ್ಥೊಡಾಕ್ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಚರ್ಚ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ-ಅಲ್ಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕರೆಯದಿರುವ ಪುರಾತನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಗಳಿಂದ. "ನೀವು ಚರ್ಚ್, ಒಂದು ಜೆಂಟೈಲ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ನಿಮಗೆ ವಾರದ ಕೇಳಲು ವೇಳೆ" (ಮೌಂಟ್ 18 :. 17): ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು.
 • ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಂಗಡಗಳು ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರದ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಐಕ್ಯತೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲು, ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಧರ್ಮವು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಪಂಥಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಂಟಿಕ್ರೈಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವು ಈ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚನೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು.
 • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು, ಬೈಬಲ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಗೌರವ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಲಿ, ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಒತ್ತಾಯ ಹೇರಿತು.
 • ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಏಕೈಕ ಮೂಲವೆಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಗಜಕಡ್ಡಿ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ಚರ್ಚ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗಿನ ದೇವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಹಿರಂಗದ ಮೂಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲ.

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 • ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಇದು ಈ ಧರ್ಮದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ.
 • ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ - ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿದೆ - ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮರಣದ ನಂತರ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆತ್ಮ. ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮೂಲತಃ ಜನರು (ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್) ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಜಟಿಲವಲ್ಲದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
 • ಆದರೆ ಈವ್ ಜ್ಞಾನದ ಮರದಿಂದ ಆಪಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿ ಸ್ವತಃ ಸ್ವತಃ ತಿಂದು ಆಡಮ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ಪಾಪವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು.
 • ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನ - ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ಮೂಲ ಪಾಪವನ್ನು ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳು - ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ಜೀವನದ ಫಲಿತಾಂಶ: ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕತನ, ಹೆಮ್ಮೆ, ಇತ್ಯಾದಿ.
 • ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ- ಪಾಪಗಳ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಒಬ್ಬನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು, ಚರ್ಚ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ನೀತಿವಂತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು.
 • ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ- ನೀವು ಅನ್ಯಾಯದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ, ನೀವು ಮರಣಾನಂತರ ನರಕದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತೀರಿ.
 • ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ- ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನೆ.
 • ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ- ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಪು ಇರುತ್ತದೆ, ದೇವರು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಪಾಪಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವನು. ನೆರೆಯವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ 247 ಮಿಲಿಯನ್ (ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 79.5 ಪ್ರತಿಶತ).
 2. ಬ್ರೆಜಿಲ್:. 176 ಮಿಲಿಯನ್ (90.2 ಪ್ರತಿಶತ)
 3. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ:. 108 ದಶಲಕ್ಷ (95 ಶೇಕಡಾ)
 4. ರಷ್ಯಾ:. 105 ಮಿಲಿಯನ್ (73.6 ಪ್ರತಿಶತ)
 5. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್:. 87 ಮಿಲಿಯನ್ (93.1 ಪ್ರತಿಶತ)
 6. ನೈಜೀರಿಯಾ:. 81 ದಶಲಕ್ಷ (50, 8 ರಷ್ಟು)
 7. ಚೀನಾ:. 67 ದಶಲಕ್ಷ (5 ಪ್ರತಿಶತ)
 8. ಕಾಂಗೋ-ಕಿನ್ಶಾಸಾ: 63 ಮಿಲಿಯನ್ (95.7 ಪ್ರತಿಶತ).
 9. ಜರ್ಮನಿ: 58 ಮಿಲಿಯನ್ (70,8 ಶೇಕಡಾ).
 10. ಇಥಿಯೋಪಿಯ. 53 ದಶಲಕ್ಷ (63.4 ಪ್ರತಿಶತ)


ಉಲ್ಲೇಖಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

 1. https:/www.studyvillae.com/kn/2018/09/religious-minorities-in-karnataka/
 2. https:/postcardkannada.com/there-is-limited-church-in-kashmir
 3. https://www.udayavani.com/kannada/news/ಕೋಲಾರ/209997/https://vijaykarnataka.indiatimes.com/edit-oped/columns/-/articleshow/15479042.cmshttps[ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಡಿದ ಕೊಂಡಿ]:
 4. /www.studyvillae.com/kn/2018/09/religious-minorities-in-karnataka/
 5. https://m.dailyhunt.in/news/india/kannada/60secondsnow+kannada-epaper-sixsecka/svaatantrya+horaatakke+kraistara+koduge+enu+illa+endha+bijepi+samsadha-newsid-91700560