ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಇತಿಹಾಸ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

Cricket ಆಟ ನಾವು 1ನೇ dgಶತಮಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇರುವ ಪರಿಚಿತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1844ರಲ್ಲೇ ಮೂದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ hhhx fdcdಪಂದ್ಯಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಇತಿಹಾಸವು 1877ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ gsafಜ ನ್ಮತಾಳಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ವೃತ್ತಿನಿರತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.Cricket ಆಟ ನಾವು 1ನೇ dgಶತಮಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇರುವ ಪರಿಚಿತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1844ರಲ್ಲೇ ಮೂದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ hhhx fdcdಪಂದ್ಯಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಇತಿಹಾಸವು 1877ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ gsafಜ ನ್ಮತಾಳಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ವೃತ್ತಿನಿರತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.