ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕ್ರಮವಿಧಿ ಭಾಷೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಈ ಪುಟ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮವಿಧಿ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯು ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಣಕ( ಕಂಪ್ಯೂಟರ್) ಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಥವಾ . ನಿಖರವಾಗಿ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ .