ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚಿ,Germany

ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ೧.೨ ಬಿಲಿಯನ್ ಸದಸ್ಯರು ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಷಪ್ ಮರಳು ಪೋಪ್ ಎಂದು ರೋಮ್ನ ಬಿಷಪ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇದೆ. ಚರ್ಚ್ ಇದು ಒಂದು ನಿಜ ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರಮಾನುಗತ ಚರ್ಚ್ ದೈವೀ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ. ಸುವಾರ್ತೆಗಳ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಚರ್ಚ್ ಪರಮೋಚ್ಛ ಅಧಿಕಾರವು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ತನ್ನ ಬಿಷಪ್ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಮ್ನ ಬಿಷಪ್ ಎಂದು. ಚರ್ಚ್ ನಂಬಿಕೆ ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ದೋಷಾತೀತ ಎಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಡಿನಾರಿಯ್ತೆಸ್ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ವಿವಿಧ ಇವೆ. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಟ್ರಿನಿಟೇರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಚಾರಿಟಿ ನೀಡುವ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಹರಡುವುದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಕೋರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಥಾನಶಿಯನ್ ದಿ ನೈಸೀನ್, ಮತ್ತು ಟ್ರೈಡೆಂಟೈನ್ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಪೂಜೆ ಯೂಕರಿಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಭುಭೋಜನ, ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಆಗಿದೆ. ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ ಪಾದ್ರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಗೂ ವೈನ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಮತ್ತು ರಕ್ತ, ಸತ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಎಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವಾಸದ ಚರ್ಚ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಕರಿಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟೈಜ್. ಇದು ವಿಶೇಷ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಾಯಿ, ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮರಿಯನ್ ಅನುಭವ ಬೋಧನೆಗಳು ಪಾಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹೆವೆನ್ ದೇವರ ಮಾತೃ, ತನ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನ್ಯತ್ವ ಮತ್ತುತನ್ನ ದೈಹಿಕ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ ತನ್ನ ಐಹಿಕ ಜೀವನದ. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೋಧನೆಗಳು ಕಳಪೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಕಾರ್ಪೊರಲ್ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲ ಮಹತ್ವ. ಈ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಹಾಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಂದು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಿಟಾಸ್ ಎಂಬ ಪದವು, ಕಳಪೆ, ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕರುಣೆ.ದಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಸ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ನಾಗರೀಕತೆಯ, ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಹತ್ವ . ಮಧ್ಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಚರ್ಚ್ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಪ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಚರ್ಚ್ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ದೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಲೈಂಗಿಕ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ತನ್ನದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಫಾರ್.

ಹೆಸರು

ಪದ "ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್" "ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ" ಮತ್ತು ಮೊದಲ ೨ ನೇ ಶತಮಾನದ ಚರ್ಚ್ ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬರ್ಥದ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಯೋಸ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪದವನ್ನು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಯೋಸ್ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಂಕೋಚನದ "ಇಡೀ ಪ್ರಕಾರ" ಅಂದರೆ ನುಡಿಗಟ್ಟು. "ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್" ಮೊದಲ ಸುಮಾರು ೧೧೦ ಬರೆದ ಸೇಂಟ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಪತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೇಚ್ಟ್ಚೆಟೀಕ್ಲ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸೇಂಟ್ ಸಿರಿಲ್, "ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್" ಸಹ ಚರ್ಚ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆ ಇತರ ಗುಂಪುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ೧೦೫೪ ರ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಷಿಸ್ಮ್, ನೋಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಉಳಿದರು ಎಂದು ಚರ್ಚ್ ರಿಂದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ೧೬ ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ರೋಮ್ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸ್ವತಃ ಕರೆ, ಚರ್ಚ್ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ವಿವಿಧ ಪಂಗಡಗಳು ಸ್ವತಃ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪದವನ್ನು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು . ಹೆಸರು "ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್" ಅಧಿಕೃತ ಚರ್ಚ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದನಾಮವನ್ನು. ಇದು ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹಿ ಪೋಪ್ ಪಾಲ್ ೫ ಬಳಸಿದ ಪದ. ಗ್ಯೂ, ಚರ್ಚ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಹೋಲಿ ಸೀ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಎರಡೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ನೋಡಿ. ೧೯೦೮ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಪೋಪ್ ಪಯಸ್ ‍ಏ‍‍‍‌‌ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ, ಸಹ ರೋಮ್ ಚರ್ಚ್ ಪೂರ್ಣ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಇತರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪದ "ರೋಮನ್" ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಪವಿತ್ರ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪಾದ್ರಿವರ್ಗದ ನೇತೃತ್ವ. ವಿವಿಧ ಬಿಷಪ್ ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ,; ಪೌರೋಹಿತ್ಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಬಿಷಪ್ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು; ಮೂರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಂದು ಡಯೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತದಗವರ್ನರು ಎಂಬ ದಾರಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪಾದ್ರಿವರ್ಗದ ಮಟ್ಟದ, ಬಿಶಪ್, ಇವೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಚಿವ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೋಪ್ ಎಂಬ ರೋಮ್ ಬಿಷಪ್, ಇಡೀ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ ಪ್ರಮುಖ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಷಪ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಷಯದ ಆದರೂ ಡಿಯೊಸೆಸನ್ ರಚನೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪೋಪ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷಯದ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸದಸ್ಯರು ಎರಡೂ ಮುಕ್ತ ಇರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸದಸ್ಯರು ಆರಾಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವಾಗಲು ಲೇ. ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ೨೩ (ಸುಯಿ ಯುರಿಸ್) ಸ್ವಾಯತ್ತ ಚರ್ಚುಗಳ ನಡುವೆ, ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳು ಬದಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬಿಂಬಿಸಲು ಇದು "ವಿಧಿಗಳನ್ನು",. ಪೂರ್ವ ನಿಯಮಗಳು ಸಂಹಿತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಂಬ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಚರ್ಚುಗಳು, ಆದರೆ "ವಿಧಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಮತಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ, ನಂಬಿಕೆ ದೇಶ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚರ್ಚ್ ಸುಯಿ ಯುರಿಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜನರು, ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ" ಪದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇತರ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಾಜ ಬೋಧನೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆದ್ಯತೆಯ ಜೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೋಧನೆಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರಲ್ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರುಣೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಬಡ ಮತ್ತು ನರಳುತ್ತಿರುವ. ಚರ್ಚ್ ಬೋಧನೆ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೃತಿಗಳು ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಒತ್ತು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಬಡವರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾನನ್ ಲಾ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸಹ ಕಳಪೆ ನೆರವಾಗಲು, ಲಾರ್ಡ್ ನಿಯಮ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಬರಲಾಗಿದೆ." ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ವಿಶ್ವದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ೨೦೧೦ ರಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗ್ರಾಮದ ನೆರವಿಗೆ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ನ ಪಾಂಟಿಫಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚರ್ಚ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ೨೬% ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶ್ವ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳು, ಔಷಧಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂತಹ ಮರ್ಸಿ, ಲಿಟ್ಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಬಡವರ, ಚಾರಿಟಿ ದಿ ಮಿಷನರೀಸ್, ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಸಾಕ್ರಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಪಾಲ್.ದಿ ಚರ್ಚ್ ಚಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಇಂತಹ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಎಂದು ರಿಲೀಫ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಕ್ಯಾರಿಟಾಸ್ ಎಂಬ ಪದವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ನೀಡ್ ಚರ್ಚ್ ನೆರವು, ಇಂತಹ ಜೆಸ್ಯೂಟ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡೆ ಪೌಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಮುದಾಯ ನೆರವು ಗುಂಪುಗಳು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಮರ್ಥನಾ ಗುಂಪುಗಳು. [೧] [೨] [೩]

ಉಲ್ಲೇಖ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

  1. http://www.newadvent.org/cathen/03449a.htm
  2. http://www.vatican.va/archive/ENG0015/_INDEX.HTM
  3. http://books.google.co.in/books?id=S-Qve0IqI5YC&pg=PA114&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false