ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
NABARD

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ನಬಾರ್ಡ್) ಮುಂಬಯಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಮಿತಿಯು ಶ್ರೀ ಬಿ ಶಿವರಾಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ (ಆರ್ಬಿಐ) ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಶಿಫಾರಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ನಬಾರ್ಡ್). ಇದು ಸಂಸತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ 12 ಜುಲೈ 1982 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯು ಕೃಷಿ & ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಲ್ಲದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2007 12 ರಂದು ತನ್ನ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ ಇದು "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀತಿ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ" ಜೊತೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಈಗ 99% ನಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಬಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಿತು.ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದೆ.

ಇತಿಹಾಸ

ನಬಾರ್ಡ್ ಇದು ಕೃಷಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಯಾಕ್ಟ್ 1981 ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾರಿಗೆ 12 ಜುಲೈ 1982 ರಂದು (ಆಕ್ಟ್ 61, ಸಂಸತ್ತಿನ 1981) ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್, ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ರಿಫೈನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಲು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ರೂ ಆಗಿತ್ತು. 100 ಕೋಟಿ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 31 ಮಾರ್ಚ್ 2013 ರಂದು ಎಂದು ಪಾವತಿಯಾದ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ 3,980 ಕೋಟಿ (99.50%) ಮತ್ತು ಭಾರತ 20.00 ಕೋಟಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಜೊತೆ 4000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟಿತ್ತು 0.50%). ಮಾರ್ಚ್ 2014 31 ರಂದು, ನಬಾರ್ಡ್ ಪಾವತಿಯಾದ ಬಂಡವಾಳ ರೂ ನಷ್ಟಿತ್ತು. 4700 ಕೋಟಿ (ರೂ. 4680 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೋಟಿ ರೂ. ಆರ್ಬಿಐ 20 ಕೋಟಿ).

ನಬಾರ್ಡ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಿಡಿದು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಏಳ್ಗೆಯ ವಿತ್ತೀಯ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯ

ಪಾತ್ರ

ನಬಾರ್ಡ್ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ , ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಉದ್ಯಮ, ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಂತರ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುವ ಸಹಾಯ.

ರಿಫೈನೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (ಸಿಬಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐ ಅನುಮೋದನೆ ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತಿಮ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಳಜಿ, ಕಂಪನಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಆದರೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಭಾರತದ ಮುಂಬಯಿ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು [ಸಂಪಾದಿತ] ಅನೇಕ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು [ಎಂಡಿ], ಮತ್ತು ಹೊಂದಿದೆ 336 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ ಹೊಂದಿದೆ ದೇಶದ, ಶ್ರೀನಗರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೆಲ್. ಇದು 6 ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ '(ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಜಿಗಳ) ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಜಿಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಚಿತವಾಗಿದೆ, ಈ ಕಿರುಬಂಡವಾಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಸಾಧನ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2006 ರ ವೇಳೆಗೆ, 3.3 ಕೋರ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 22 ಲಕ್ಷ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಜಿಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮೂಲಕ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಮುಂತಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜಾಗ ಒಳಗೊಂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ನಾವೀನ್ಯತೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ( ನಬಾರ್ಡ್ ) ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯ ಅನುಕೂಲ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ತುದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಕಾಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ . ನಬಾರ್ಡ್ ಮಂಜೂರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯ 2005-2006 ರೂ 1,57,480 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ . ಒಟ್ಟಾರೆ GDP ಶೇ 8.4 ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೋಯ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿದೆ .

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸ್ವಿಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ನೆರವು ಮೂಲಕ, ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಾವೀನ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು. ವ್ರಜಲಾಲ್ ಸಪೊವಾಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಿಸಿದರು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂ. 51.283 ಕೋಟಿ 2,44,651 ಯೋಜನೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡ ನೀರಾವರಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಾವೀನ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನವೀನ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸ ನಿಧಿ, ಎಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಸ್ನೇಹಿ, ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ನೆರವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅದರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಹಕಾರಿ, ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನವೀನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಗುಂಪು, ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ. 25 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯ ಬೇಸ್ ಮೂಲಕ, 600000 ಸಹಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಳಮಟ್ಟದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. ಸಹಕಾರ ಆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಮತ್ತು ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಇವೆ.

ಉದ್ದೇಶ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ , ಆದರೆ ಇದು ನೆರವು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾದರಿ ಗರಿಷ್ಟ ವಾಣಿಜ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸಹಾಯ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸಹಕಾರ , ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸದಸ್ಯ ಚಾಲಿತ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿಆರ್ಐ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಎನ್ಜಿಒ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಪರಿಣಾಮದ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಿತಿ ಡಸ್? ಹೇಗೆ & ಏನು ಮಟ್ಟಿಗೆ ? ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರಿ ರೀತಿಯ ಎನ್ಜಿಒ ಸ್ವಸಹಾಯ & ಪಿಆರ್ಐಎಸ್ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ( ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಯದ ) ಕೆಲಸ ರಲ್ಲಿ ( ಹಣಕಾಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ) ಉತ್ತಮ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2007-08ರಲ್ಲಿ, ನಬಾರ್ಡ್ ' ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೇರ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಆಸಕ್ತಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಎಂದು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ 35 ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 1000 ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಒಳಗೊಂಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ . ಮಂಜೂರು ಯೋಜನೆಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ , ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಂಪನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ಯಾದಿ , ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಕ ತುಸ್ಸಾರ್ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯ ಆದಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಮೂಲಕ ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಸೇರಿವೆ

ಕಿರುಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್

ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಬಾರ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 06-07 ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿತು , ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರ್ಬಿಐ ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಕಿರುಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡಿದ ಸಾಲ ಬಗ್ಗೆ .

ನಬಾರ್ಡ್ 100% ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕಂಪನಿ

ನಬಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಒಳನಾಡು ಗ್ರಾಮೀಣ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ , ಸ್ವಸಹಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ , ವೃಕ್ಷ-ಆಧಾರಿತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಕ್ರಮವು , ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವಿಧಾನ ಜಲಾನಯನ ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಅನೇಕ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಸುಮಾರು 4000 ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ , ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಆಗಿದೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ರೈತ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ ಉಪಕ್ರಮವು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳು , ಇದು ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೃಹತ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ - ಸತತವಾಗಿ 50 ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ . ನಬಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ , ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೆ ಲಾಭ ಉಳುತ್ತಿರುವುದು . ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲಸ ತನ್ನ 3 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂಡವಾಳ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದರು

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

"NABARD".

"NABARD – SDC rural innovation fund".