ಕುಮಾರ ನಿಜಗುಣರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ನಿಜಗುಣರ.jpg

ಕುಮಾರ ನಿಜಗುಣರು ತಮ್ಮಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಬಸವಣ್ಣನವರಾಗಿದ್ದು ವ್ರತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನಿತ್ತು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ಛ೦ದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಸ ಕುಮಾರ ನಿಜಗುಣರ ಒಂದು ರಚನೆ.