ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಶಬ್ದಗಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶೀಯ ಮೂಲದ ಶಬ್ದಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇದು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಮದು ಪದಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ.

ಪಟ್ಟಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕನ್ನಡಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲ ಹಾಗು ಶಬ್ದವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ವಕ್ಕಣೆ
ಸಾಬೂನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಯ "sapon" or "sabao" (ಸಪೋನ್) ನಿಂದ ಬಂದದ್ದು .
ಇಗರ್ಜಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಯ "igreja" (ಇಗ್ರೇಜ) .
ಮೇಜು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಯ "mesa" (ಮೇಸ) ನಿಂದ, ದಕ್ಖಿನಿಯ (ದಕ್ಷಿಣಾತ್ಯದ ಉರ್ದು) "ಮೇಜ್" .
ಅಲಮಾರಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಯ "armário" (ಅರಮಾರಿಯೊ) ನಿಂದ, ದಖಿನಿಯ "ಅಲಮರಹ್" .
ಚಹ ಚೀನಿಯ ಖ್ವನ್-ತೋಙ್ಘು-ಅ ಅಥವಾ ಕಾಂತೊನೀಸ್ ಭಾಷೆಯ "茶/ch-ai" (ಛ್ಹಾ) .
ಶರಬತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಯ "ಸರ್ಬಾ" (ಅಂದರೆ ಪಾನೀಯ) ದಿಂದ, ಪರ್ಶಿಯನ್ (ಪಾರ್ಸಿ) ಭಾಷೆಯ "ಶರ್ಬತ್" ನಿಂದ, ದಕ್ಖಿನಿಯ "ಶರ್ಬತ್" .
ಮಸಾಲೆ ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಯ "ಮಸ್ಲಿಹ್" ನಿಂದ, ಪರ್ಶಿಯನ್ (ಪಾರ್ಸಿ) ಭಾಶೆಯ "ಮಸಾಲಾ" ನಿಂದ, ದಕ್ಖಿನಿಯ "ಮಸಾಲಾ" .
ತೋಪು (ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂದೂಕು) ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ "ತೋಪ್" .
ನಕಲು ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ "ನಕಲ್" .
ಖಾಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಯ "ಖಾಲಿ" ಇಂದ, ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ "ಖಾಲಿ"
ಖಜಾನೆ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ "ಖಜಾನ" .
ಬಟಾಟೆ (ಆಲು ಗೆಡ್ಡೆ) ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕದ ನ'ಉಅತ್ಲ್ ಭಾಷೆಯ "ಪತಾತ್ಲ್" ಇಂದ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಯ "batata"
ಅನಾನಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯ "ananas" (ಅನಾನಸ್)
ಸೇಬು ಪಹ್ಲವಿ (ಮಧ್ಯ ಪರ್ಶಿಯನ್) ಭಾಷೆಯ "ಸೇಬ್" ನಿಂದ, ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ "ಸೇಬ್"
ಬೆಂಡೆ (ಕಾಯಿ) ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಿಂದ, ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಯ "ಬಾಮಿಯ" ದಿಂದ
ಗುಲಾಬಿ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ "ಗುಲ್+ಅಬ್" (ಹೂವು + ನೀರು)
ಹಿಂದು ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಥವ ಹಿಂದ್ ಪ್ರದೇಶದವನು ಎಂದರ್ಥ.
ಪೈಜಾಮ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ "ಪಾಯ್"+"ಜಾಮ" (ಕಾಲು + ಬಟ್ಟೆ)
ಪಲಾವು ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ "ಪಿಲ್ಲಾವ್" ನಿಂದ
ದಿವಾನ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ "ದೆವಾನ್" (ಲೆಕ್ಖ ಪುಸ್ತಕಗಳು) ಇಂದ, ಅರಬ್ಬಿ ಭಾಷೆಯ "ದಿವಾನ್" (ಮಂತ್ರಿ)
ಬಜಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಪಹ್ಲವಿ (ಮಧ್ಯ ಪರ್ಶಿಯನ್) ಭಾಷೆಯ "ಬಹ ಚಾರ್" ನಿಂದ, ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ "ಬಜಾರ್" .
ಟೊಮೇಟೊ ಮಧ್ಯ ಅಮೇರಿಕದ ನಓತ್ಲ್ ಭಾಷೆಯ "ತೊಮಾತ್ಲ್" ನಿಂದ .
ಗಿಲೀಟು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ "gilt" (ಗಿಲ್ಟ್) ನಿಂದ
ಇನಾಮು ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಯ "ಇನಾಮ್"ನಿಂದ
ಪಿಟೀಲು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ "fiddle" ನಿಂದ, ತಮಿಳಿನ "ಪಿಟ್ಟಿಲ್" ನಿಂದ.
ಲಗಾಮು
ಸಲಾಮು
ಚಾಕು
ಮಾಮೂಲು
ಕಛೇರಿ
ಕಾರಖಾನೆ
ಕುಸ್ತಿ
ಬಿಕ್ಕಲಂ
ಜಾಹಿರ್
ಖಾವಂದರು
ಬಂದೂಕು
ಲುಕ್ಸಾನು
ಇಲಾಖೆ
ಗುಲಾಮ
ರಸ್ತೆ

ಆಧಾರಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]