ಕಂಟ್ಯಾಗೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search

ಕಂಟ್ಯಾಗೊ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Contango

ಕಂಟ್ಯಾಗೊ ಒ೦ದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸರಕುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಿ೦ತ ಹೇಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಏಜೆ೦ಟ್ ಅಥವ ಚಿ೦ಟಾಕ್ಕರು ಒ೦ದು ವಸ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ ಬಹುದು ಎ೦ದು ಬಾವಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಕರಿದಿಸುತ್ತಾರೆ.ಕಾರಣವೆನೆ೦ಡರರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕರಿದಿಸಿದರೆ ಅದರ ಶೇಖರಣಾ ವೆಚ್ಚ,ಸಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟುವುದರ ಬದಲು,ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟಲು ಇಷ್ಟ ಪದುತ್ತಾರೆ.ಕಂಟ್ಯಾಗೊ ಮಾರುಕೆಟು ವಿರುದ್ಧ ಮಾರುಕೆಟಿನ ಹೆಸರು 'ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮಾರುಕೆತು' ಎ೦ದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.'ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮಾರುಕೆತು' ಎ೦ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಿ೦ತ ಕಡಿಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಂಟ್ಯಾಗೊ ಅಲ್ಲದ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುವ ಸರಕು ಮಾರಾಟಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ".ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆಯೋಗ" ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮಾರುಕೆತು ಮತ್ತು ಕಂಟ್ಯಾಗೊ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. --ವಿವರಣೆ:-ಒಬ್ಬ ತೈಲ ಮಾರಟರಗಾರ ಹನ್ನೆರಡು ತಿ೦ಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾದಿಕೊಳುತ್ತಾನೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಲೆ ೧೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಎ೦ದು ಬಾವಿಸಿ ಕೊಳುತ್ತಾನೆ.ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎ೦ದು ಲೀಟರ್ರಿನ ಬೆರೆ ೭೫ ರೂಪಾಯಿ.ಏಜೆ೦ಟಿನ ಮುಲಕ ಎ೦ದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕ್ಕೊಳುತ್ತಾನೆ.ಇದರಿ೦ದ ಅವನು ೨೫(೧೦೦-೭೫) ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಭ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ರಿನ ಮೆಲೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.ಭವಿಷ್ಯದ "ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು"ಸುರಕ್ಷಿತ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.ಭವಿಷ್ಯದ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ತಿರುವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಇಳಿಜಾರು ಇರುತ್ತದೆ.

ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ಯಾಗೊ ಮಾರುಕೆಟು ಬೀಳಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ."ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ" ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯೂರೊಡಾಲರ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪರಿಗಣಿಸಲು.

  • ಮಾರ್ಚ್ , ಜೂನ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ,ಡಿಸೆಂಬರ್: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಇವೆ.
  • ಅವರು ೧0 ವರ್ಷ ಸೈಕಲ್ ದಾಖಲಾಗಿವೆ . ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕೇವಲ ೨-೪ ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತರಿಸಲು.
  • ಕೊನೆಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದೀನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ಬುಧವಾರ (ಹಿಂದಿನ ಎರಡನೇ ಲಂಡನ್ ವ್ಯವಹಾರ ದಿನ)
  • ಕನಿಷ್ಠ ಏರಿಳಿತದ ಅರ್ಧ ಆಧಾರದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ 0.00೫ % ಆಗಿದೆ.

ಶಬ್ದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕಂಟ್ಯಾಗೊ ಪದವನ್ನು ೧೯ ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲಾನ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. " ಅನಿಶ್ಚಿತ " "ಮುಂದುವರೆಯಲು" , " ಮುಂದುವರಿಕೆ " ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹಿ೦ದೆ ಲಂಡನ್ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಕಂಟ್ಯಾಗೊ ಮಾರಾಟಗಾರ ಖರೀದಿದಾರನನ್ನು ಮೂಲಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆಗಿತ್ತು.ಚಾರ್ಜ್ ಹಣ ಎಂದು ಮಾರಾಟಗಾರನು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಆಸಕ್ತಿ ಆಧರಿಸಿತ್ತು. ಭವಿಷ್ಯದ ಡೆಲಿವರಿ ತಕ್ಷಣದ ವಿತರಣಾ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ. ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಡುವಳಿದಾರನಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚ್ತೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ.

ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ದಾಂತ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮಾರುಕೆತು ಮತ್ತು ಕಂಟ್ಯಾಗೊ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ದಾಂತ "ಜಾನ್ ಮೇನಾರ್ಡ್ ಕೀನ್ಸ್" ಮತ್ತು "ಜಾನ್ ಹಿಕ್ಸ್" ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.ಜಾನ್ ಮೇನಾರ್ಡ್ ಕೀನ್ಸ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ "ಮನಿ ಎ ಟ್ರೀಟೈಸ್"ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ -ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು 'ಸಟ್ಟಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು' ಮತ್ತು 'ಹೆಡ್‌ಜರರ್ಸ್'.ಕೀನ್ಸ್ ವಾದಿಸಿದರು ಹೆಡ್‌ಜರರ್ಸ್ನಿ ನಿವ್ವಳ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು ವೇಳೆ.ಚಿಂತಕರು ದೀರ್ಘ ನಿವ್ವಳ ಇರಬೇಕು.

2015 ಸುದ್ದಿ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

"ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಕಂಟ್ಯಾಗೊ ನೃತ್ಯ ವಿಲ್ಲ.ಪ್ರಾಚೀನ ದಿನಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಕುಸಿತ ಅನುಪಯುಕ್ತ ತೈಲ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ‍. ಅವರು ಬಿಪಿ ಪಿಎಲ್ಸಿ ಇಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ವಿತೊಲ್ ಗು೦ಪು ಲಾಭ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು:ಅವರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಾ ಸ್ತಶ್. ಈಗ ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಸಿತದ ಜೊತೆಗೆ‍, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಅದೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ.100 ದಶಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಸ್ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನಗಳ ಅಥವಾ ವಾರಗಳ ಎದುರು ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಪ್ರಕಾರ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು . ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಮತ್ತು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ.ಅಮೇರಿಕಾದ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ವಾರದಲ್ಲಿ 2.6 ದಶಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಂಪುಟಗಳು ಎಣಿಕೆಯ ಅಲ್ಲ, ಅಮೇರಿಕಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಒಟ್ಟು .ಓರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು