ಒಸಗೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಒಸಗೆ ಶಬ್ದ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು:

  • ಅಕ್ಷರಶಃ "ತೃಪ್ತಿ, ಸಮಾಧಾನ" ಎಂಬ ಅರ್ಥಕೊಡುವ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರುವ ಶಬ್ದವಾದ ಸಂತೋಷ
  • ಪಾವತಿಯ ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀಡಲಾದ ವಸ್ತುವಾದ ಉಡುಗೊರೆ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಒಸಗೆ&oldid=863993" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ