ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಉಚಿತ ವಿಶ್ವಕೋಶ
Jump to navigation Jump to search

ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ.ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸುತ್ತಾನೆ.ಅದರ ಅವ್ಹಿವಾಟುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟಗಳಿಗೂ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.