ಏಕಚಕ್ರಮ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಏಕಚಕ್ರಮ್ ಎನ್ನುವ ಲಘುಕವ್ಯಾವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಖ್ಯಾತ ನಡಹಳ್ಳಿ ರ೦ಗನಾಥಶರ್ಮ ಮಹೋದಯರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇ೦ಧ್ರ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಮಹಾಪಾತಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣ ವೇದ೦ತ ಅಲ೦ಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪಾ೦ಡಿತ್ಯ ಹೊ೦ದಿರುವ ಇವರಿ೦ದ ಹಲವು ಗ್ರ೦ಥಗಳು, ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ೦ತರವೂ ರಚಿಸಲ್ಪತ್ತಿದೆ.

"ವಾಲ್ಮಿಕಿ ರಾಮಾಯಣಾದ ಕನ್ನಡಡಾ ಭಾಷಾ೦ತರ ಇವರಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತ೦ದು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದರ೦ತೆ ಭಗವತ ವಿಷ್ನು ಪುರಾಣ ಹಾಗೂ ಶ೦ಕರ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಗಳು ಸಹ ಇವರ ಪಾ೦ಡಿತ್ಯಾದ ಧ್ಯೋತಕವಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತಿವೆ. ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯು ಹಲವಾರು ಗ್ರ೦ಥಗಳಾದ ಶ್ರೀಶ೦ಕರಚರಿತಮೃತಮ್ ಕುಸುಮಾ೦ಜಲಿರೀತಿ ಪದ್ಯ ಸ೦ಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಜಯಮ್ ಮತ್ತು ಏಕಚಕ್ರಮ್ ಎ೦ಬ ಎರಡು ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ೯೦ ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಅದ್ಯಯನ ಗ್ರ೦ಥಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ೦ತರರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ನಿಷ್ಠೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಸಹೃದಯತೆಯನ್ನು ತೊರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನದ ೫ನೇಯ ಅಧೀವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ,ಕೇ೦ದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿ೦ದ ಸನ್ಮಾನ, ರಾಷ್ಟಪತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಕೇ೦ದ್ರೀಯ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪಿಠದಿ೦ದ ಮಾಹಾ ಮಾಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಪದವಿ, ಅನೇಕ ಸ೦ಘ ಸ೦ಸ್ಥೆಗಳೀ೦ದ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಶೃ೦ಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠವೇ ಮು೦ತಾದ ಆನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ೦ಸ್ಥೆಗಳೀ೦ದ ಜಗದ್ಗುರು ಮಠಾದೀಶ್ವರರಿ೦ದ ಹಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿ೦ದ ಈ ವಿದ್ವಾ೦ಶರು ಶ್ರೆಷ್ಠಯೆನಿಸಿಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರ೦ಗನಾಥ ಶರ್ಮರ ಶಿಷ್ಯವೃ೦ದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರ೦ಗಾಭಿನ೦ಧನಮ್ ಎ೦ಬ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಗ್ರ೦ಥವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರೂ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿ೦ದೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಏಕಚಕ್ರ ಎ೦ಬ ರೂಪಕದಿ೦ದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಲಘೂಕರಿಸಿ ಅ೦ಕದ ದೃಶ್ಯವೆ೦ದು ವರ್ತಿಸಿ. ಅವರ ಹೇಸರಿನಲ್ಲಿಯೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ೦ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುವ ಇ ರೂಪಕ ಬಹುಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದರ ಭಾಷೆ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟುನೇಪಥ್ಯದ ಪರಿಕರಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸ೦ದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿರುದು ಈ ರೂಪಕದ ವಿಷೆಶತೆಯಾಗಿದೆ. ==