ಎಣಿಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಎಣಿಕೆ ಶಬ್ದ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು:

  • ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಪರಿಮಿತ ಗಣದ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾದ ಎಣಿಸುವುದು
  • ಯೋಚನೆ, ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ, ಅಥವಾ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಗುವ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಪದವಾದ ಆಲೋಚನೆ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಎಣಿಕೆ&oldid=856137" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ