ಋತುಶುದ್ಧಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಋತುಶುದ್ಧಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಮೊದಲ ಮುಟ್ಟಾಗುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕಾರ.