ಉಪ್ಪರಗುಡಿಯ ಸೋಮಿದೇವಯ್ಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಉಪ್ಪರಗುಡಿಯ ಸೋಮಿದೇವಯ್ಯ
ಜನನ೧೧೬೦
ಅಂಕಿತನಾಮಗಾರುಡೇಶ್ವರಲಿಂಗ