ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಹುಬ್ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉಣಕಲ್ ಕೆರೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೆರೆ, ಇದರ ಸುತ್ತ ಒಳ್ಳೆಯ ತೋಟವಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳೆಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತದೆ.