ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ ಭಾಷೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ
ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಪ್ರದೇಶಗಳು:
Ancient Egypt
ಒಟ್ಟು 
ಮಾತನಾಡುವವರು:
ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬ:
 ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್
 
ಬರವಣಿಗೆ: hieroglyphs, cursive hieroglyphs, hieratic, demotic and Coptic (later, occasionally Arabic script in government translations)
ಭಾಷೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು
ISO 639-1: ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
ISO 639-2: egy
ISO/FDIS 639-3: egy 
Papyrus Ebers.png

ಈಜಿಪ್ಟ್ ಭಾಷೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಆಫ್ರೋ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳ ಶಾಖೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಹಂತದಿಂದ (ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩ ನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಹಳೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ) ಇದರ ದೃಢೀಕರಣವು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಿಖಿತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೨೬೯೦ ರ ವರೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸುಮೇರಿಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದ ದಾಖಲಿತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೂಪವನ್ನು ಮಧ್ಯ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಮಧ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ರೋಮನ್ ಅವಧಿಯವರೆಗೂ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟಿಯ ಸಮಯದಿಂದ ಡೆಮೋಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೀಕರಣದ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಪ್ಟಿಕ್ಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಮಾತನಾಡುವ ಕಾಪ್ಟಿಕ್ ೧೭ ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಅಳಿದುಹೋಯಿತು, ಆದರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಕಾಪ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಉಳಿದಿದೆ.