ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕುCoordinates: 31°46′13.73″N 35°12′56.74″E / 31.7704806°N 35.2157611°E / 31.7704806; 35.2157611

IsraelAc.svg
NationalAcademy1409.jpg
AlbertEinsteinStatue-InIsraelAcademyOfSciencesAndHumanities-ByRobertBerks.JPG

ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಮೂಲದ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಮಾನಿಟೀಸ್ ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು, ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮಾನವಿಕಗಳು ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯ 1961 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಘನತೆವೆತ್ತ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು . ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರ 102 ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಮನೆಯ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಲು ಹೊಂದಿದೆ

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

Commons logo
ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಣಜದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿವೆ: