ಇಚಲಕರಂಜಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಇಚಲಕರಂಜಿಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಗಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ , ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.