ಆರ್. ಟಿ. ನಗರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರ್ ನಗರ ಅಥವಾ ಆರ್. ಟಿ. ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆ.