ಆರ್. ಟಿ. ನಗರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರ್ ನಗರ ಅಥವಾ ಆರ್. ಟಿ. ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆ.