ಆರ್ಸೆಲೊರ್ ಮಿಟ್ಟಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಆರ್ಸೆಲೊರ್ ಮಿಟ್ಟಲ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿ. ೨೦೦೬ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸೆಲೊರ್ ಮತ್ತು ಮಿಟ್ಟಲ್ ಉಕ್ಕು ಕಂಪನಿಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿತವಾಯಿತು. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗಳು ಲಕ್ಸೆಂಬೊರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆ.