ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ, ಇದು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಕ್ಕಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ನಗದು ಆಧಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಾನದಂಡಗಳು ಇವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಗಾರಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ, ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಾನೆ.

ಹಾಪ್ಟುಚ್ ಹೋಚ್ಸ್ಟೆಟರ್

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಸಮಂಜಸ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದು ನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಮೇರಿಕದ ಜಿಎಎಪಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಬದಲಾಗದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲದೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನರ್ಹ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಂದು ಅರ್ಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದ ಜಿಎಎಪಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಒಂದು ಅರ್ಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಿಮಿತಿಗೂ ನೀಡಬಹುದು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಒಂದು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟಿರದ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣ. ಒಂದು ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಮೇರಿಕಾದ ಜಿಎಎಪಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನತೆಯು ವಸ್ತುತಃ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದಾದಾಗ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಮೇರಿಕಾದ ಜಿಎಎಪಿಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು.

ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರಾದ ವೃತ್ತಿಗ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಅನೇಕ ವಾಗ್ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವರು ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಹ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೀತಿಬಾಹಿರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ (IAASB) ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಳೆಮಟ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಎ ಅಥವಾ ಐಎಸ್ಎ ಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಅವಲೋಕನ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಅದರ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಲಿಯಿಂದ ಸೂಚಿತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಷೇರುದಾರರು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಪಾಲುಹೊಂದುಗರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಸರಬರಾಜುದಾರರು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ನೌಕರರಂತಹ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಕಾರಣ, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಿಷಯಕ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆ/ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದೋಷ, ಕೈಬಿಡಲಾದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೀತಿಯೆಂದು ಐಎಸ್ಎ ೪೫೦ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. "ವಸ್ತು" ಬಳಕೆದಾರರ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಡೆಗಣಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. (ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಅನೇಕ EU ಸದಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿವೆ). ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮಾಹಿತಿ ಅಸಮಾನತೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ, ಅವು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಅಗತ್ಯವೆಂದಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

 • ನಿಯೋಜನಾ ಪರಿಶೀಲನೆ
 • ಆರ್ಥಿಕ ಹೇಳಿಕೆ/ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು
 • ಪಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ
 • ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಎಣಿಕೆ
 • ದೃಢೀಕರಣ
 • ವಿಚಾರಣೆ
 • ವೀಕ್ಷಣೆ
 • ತಪಾಸಣೆ
 • ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಪರಿಶೀಲನೆ
 • ಮರು ಗಣನೆ
 • ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ
 • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಧಾನ
 • ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ
 • ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದ ನಿರ್ಣಯ

ಬಿಗ್ ಫೋರ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ವಿಮೆ, ತೆರಿಗೆ, ಸಲಹೆ, ವಿಮಾ ಗಣಿತ, ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳ ಜಾಲಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಬಹುಪಾಲು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಸಾಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ಟಿಎಸ್ಇ ೧೦೦ ಕಂಪನಿಗಳ ೯೯%, ಮತ್ತು ಎಫ್ಟಿಎಸ್ಇ ೨೫೦ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ೯೬% ಕಂಪನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳ ಜಾಲಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಜಾಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು, ಬ್ರಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಲದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಜಾಲವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಸಂಘಟಿಸಲು ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ (ಕೆಪಿಎಂಜಿ) ಸಂಯೋಜನಾ ಘಟಕ ಸ್ವಿಸ್, ಮತ್ತು ಮೂರು ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನಾ ಘಟಕ ಯುಕೆಯ ಸೀಮಿತ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳು ತಾವೇ ಬಾಹ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ೨೦೦೭ ರಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಂಜಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಲೀನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೆರವೇರಿಸುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಂಪು ಒಮ್ಮೆ "ಬಿಗ್ ಏಯಿಟ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು "ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸ್" ಎಂದು ಇಳಿಸಲಾಯಿತು, ವಿಲೀನಗಳ ಸರಣಿ ನಂತರ "ಬಿಗ್ ಫೈವ್" ಎಂದು. ಬಿಗ್ ಫೈವ್ ಎನ್ರಾನ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ೨೦೦೨ ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥರ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಅಳಿವಿನ ನಂತರ ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಆಯಿತು.

ವೆಚ್ಚಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಆಡಿಟ್ ಸೇವೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಘಟಕದ ಅದರ ವ್ಯವಹಾರ, ಉದ್ಯಮ, ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತು CPA ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶುಲ್ಕ ದರಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗುಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಆಡಿಟ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಡಿಟ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನವು ಹಂತ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಯೋಜನಾ ಮಾಡಿ. ಗ್ರಾಹಕನ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅರ್ಥ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಬೇಕು? ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯಮ, ನಿಯಂತ್ರಕ, ಮತ್ತು ಇತರ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಘಟಕದ ಸ್ವರೂಪ ಘಟಕದ ನ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನೀತಿಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವಸ್ತು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ ರಲ್ಲಿ ಘಟಕದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಘಟಕದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ ಆಡಿಟ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಪ್ರಕೃತತೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ (AAR) ಮತ್ತು ಹುದುಗಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು (ಐಆರ್) ಅಳೆಯಲು. ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಸ್ಕ್ (ಸಿಆರ್) ಅಳೆಯಲು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಡಿಟ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ.

ಎರಡನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ನಿಯಂತ್ರಣ ಟೆಸ್ಟ್: ಆಡಿಟರ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಯೋಜನೆ ವೇಳೆ, ನಂತರ ಆಡಿಟರ್, ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಂತರಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು.ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ, ಈ ಆಡಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ 'ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್' ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷೆ: ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿತ್ತೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಗ್ರಾಹಕನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಡಿಟರ್ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ನಿಖರತೆ ಉದ್ದೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಬೆಲೆಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫೈಲ್ ನಕಲು ಮಾರಾಟ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಘಟಕ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಹೋಲಿಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಲು ಇರಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾರಾಟ ನಿಖರತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಡಿಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು. ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.

ಉನೈಟೆಡ್ ಸ್ತೇಟ್ಸ್ ಸೀಲ್

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಕೆಲವು ಪರಿಶೋಧನೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು 'ಹಾರ್ಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ "ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಟಾಂಟಿವ್ ವಿಧಾನಗಳು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಆ' ವೇಗದ ಹತ್ತಿರ '. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ೩೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಹತ್ತಿರ ೩೦ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಕೇವಲ ಅಗತ್ಯ ಕೂರಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆದಾಯ / ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚವನ್ನು ಚಳುವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ೩೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಯವ್ಯಯ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಫಾರ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ೧ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ೩೦ ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯೆ ಆದಾಯ / ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚವನ್ನು ಚಳುವಳಿಗಳು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಎಂದು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ' ವಿಧಾನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂತ ೪ ಆಡಿಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ :- ಆಡಿಟರ್ ಪ್ರತಿ ಆಡಿಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಡಿಟರ್ ವೃತ್ತಿಪರ ತೀರ್ಪು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಡಿಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ, ಸಿಪಿಎ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ವಾಣಿಜ್ಯಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ[ಬದಲಾಯಿಸಿ]

ಖಾಸಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೆಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿತ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯ.

ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿತ ಕಂಪನಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾವತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಿಖರತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತತೆ, ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ತೂಗಬಲ್ಲದು. ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೇರ ಉತ್ತೇಜಕ ಸವಲತ್ತಿನ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಮೆ ಮಾರ್ಗಗಳು.

ಹೊರಗಿನ ಕೊಂಡಿಗಳು[ಬದಲಾಯಿಸಿ]