ಆಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಆಯ ಶಬ್ದ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು:

  • ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಭೌತಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ
  • ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆಯ ಸರಾಗತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದ
  • ಯೂಕ್ಲೀಡಿಯನ್ ಸಮತಲ ರೇಖಾಗಣಿತದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಸಮಕೋನಗಳಿರುವ ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜವಾದ ಆಯತ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಆಯ&oldid=823440" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ